2019. gada nogalē Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores vietniecei audzināšanas darbā skolotājai Ivetai Zvaigznei un projektu asistentei Elīnai Naglei sniegotajās kalnu virsotnēs Gruzijā (Bakuriani) izdevās sastapt ziemu. Kā tas gadījās? Varētu jau teikt, ka laimīgi nejauša likumsakarība – nokļūt Gruzijas kalnā un baudīt ziemu. Lai gan….Patiesais brauciena mērķis bija Brīvprātīgā darba projektu partneru Gruzijas organizācijas “MERKURI” uzaicinājums piedalīties partnerības veidošanas aktivitātē.

Aktivitātē piedalījās vairākas nevalstiskās organizācijas no Gruzijas, Polijas un Latvjas. Braucienā devāmies, divu mērķu vadītas:

  1. sastapt Gruzijas organizācijas pārstāvjus, kuri jau otro gadu mūsu skolai sūta gruzīnu jauniešus ilgtermiņa brīvprātīgajā darbā (vēlme sastapties, lai beidzot klātienē izrunātu sadarbību);
  2. izveidot kontaktus ar citām organizācijām no Gruzijas, Polijas un Latvijas.

Mūs kā skolas pārstāves interesēja gan stiprināt sadarbību ar zināmo Gruzijas partnerorganizāciju, gan iegūt kontaktus iespējamām sadarbībām nākotnē, gan uzzināt vairāk par Erasmus+ programmas piedāvājumiem jauniešiem.

Dienas ritēja intensīvā mācību procesā viesnīcā mirdzoši sniegotu kalnu ielenkumā. Tika apgūts viss jaunākais par projektiem Erasmus+ programmā darbam ar jaunatni, veidotas partnerības un jau praktiski uzsāktas projektu sagatavošanas. Neformālā veidā prezentējām savu skolu, kā arī ar nacionālo ēdienu, dziesmu un deju palīdzību iepazīstinājām ar savu kultūru. Grieķijas treneru vadībā ritēja nopietns darbs pie projektu ideju izstrādes un prezentēšanas.

Pirms došanās mājup burvīgā dienā izdevās apskatīt Tbilisi īpašā gida Konstantine – mūsu bijušā brīvprātīgā, kurš projektu beidza 2019. gada augustā – vadībā. Jauka atkalredzēšanās un gremdēšanās atmiņās par Latvijā skolā kopā piedzīvoto.

Brauciena mērķi tika sasniegti. Mājup bagāžā vedām gan Gruzijas organizācijas dāvātos tradicionālos saldumus skolai (churchkhelas), gan zināšanas par jaunām neformālās izglītības metodēm un Erasmus+ projektu sagatavošanu. Vērtīgo pieredzi izmantosim darbā ar skolas jauniešiem.

P.S. Dažkārt ir jābrauc tieši tik tālu, lai satiktu brīnišķīgus latviešus – dažādu organizāciju pārstāvjus gan no Alūksnes, Daugavpils, gan Rīgas – , ar kuriem intensīvas mācības pārtop priekā. Jābrauc, lai apjaustu, cik mēs paši esam skaisti un krāsaini.

Elīna Nagle un Iveta Zvaigzne