Drukāt

pedagogikc20

23.janvārī Gulbenes kultūras centrā notika diskusija par izglītības īstenošanas modeļiem Gulbenē 2020./2021.m.g. Diskusijā piedalījās 39 skolotāji no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, 39 skolotāji no Gulbenes 2.vidusskolas, 8 Gulbenes novada domes deputāti, 5 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji un 5 Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbinieki. Savu redzējumu par izglītības īstenošanas modeļiem pilsētā prezentēja visas pieminētās grupas.

GNVĢ redzējums: izglītības programmas realizē divas skolas pilsētā; viena vecumposmā no 1.-12.klasei, otra vecumposmā no 1.-9.klasei.

Gulbenes 2.vidusskolas redzējums: esošo situāciju pilsētā nemainām vai izglītības programmas realizē divas skolas pilsētā; viena vecumposmā no 1.-12.klasei, otra vecumposmā no 1.-9.klasei.

Abas skolas pamatoti un argumentēti prezentēja savas stiprās puses un sevi redzēja kā izglītības iestādes, kuras īsteno izglītības programmas vecumposmā no 1.-12.klasei.

Izglītības pārvalde pauda savu redzējumu par izglītības īstenošanas modeli nākamajam mācību gadam: jauna Gulbenes novada vidusskola, kurā strādā esošie skolotāji un tiek saglabātas radītās vērtības, kā arī labā prakse, nepieciešamības gadījumā tiek meklēti un piesaistīti jauni skolotāji, un Ogres tehnikuma sešu arodizglītības programmu realizācijas vieta Gulbenes pilsētā jau no 2020./2021.m.g., trīs programmu realizācijas vieta Rankas pagastā.

Skolotāji aicināja katru klātesošo deputātu paust savu redzējumu par pārmaiņām izglītībā nākamajam mācību gadam. Savu pašreizējo personisko redzējumu pauda Normunds Audzišs, Andis Caunītis, Gunārs Ciglis, Larisa Cīrule, Normunds Mazūrs, Guntis Princovs un Anatolijs Savickis.

Atbildes uz rakstiski iesniegtajiem jautājumiem un rakstiski pausto skolotāju grupu redzējumu apkopos Izglītības pārvaldes darbinieki un rakstveidā informēs sarunā iesaistītās puses.

Gulbenes novada Izglītības pārvalde