No 9.-13. janvārim 3 dāmas no “Auseklīša” – Inese Laizāne, Vija Pušķe un Ilze Vanaga piedalījās projekta “Dabas klase” mācībās Grieķijā, Paranesti pilsētiņā, organizācijā “Paranesti vides izglītības centrs”. Mācību un arī projekta mērķis ir apgūt arvien jaunas āra dzīves un vides izglītības metodes un tās ieviest partnerorganizāciju darbā.
Iespējams, “Auseklīša” bērnu vecāki ir ievērojuši, ka grupiņas dzīve arvien biežāk norisinās ārā. Svarīgi ir ne vien būt ārā, bet arī ārā mācīties – sajust, sadzirdēt, uzņemties vienam par otru atbildību, nosmulēties, trenēties, orientēties un elpot. Šajā ziņā projekts piedāvā pedagogiem vienreizēju iespēju bagātināties ar prasmēm, kas padara āra dzīvi jēgpilnu, sportisku, azartisku un izzinošu.

auseklitis 1

auseklitis 2

auseklitis 3

auseklitis 4

auseklitis 5

auseklitis 6


Mēs iesim ārā arvien biežāk. Un mēs brauksim vēl. Uz Īriju, Igauniju un Spāniju. Un arī pie mums brauks – 15 izglītības darbinieki no Eiropas, lai mācītos un nosmulētos mūsu siltumnīcā, āra klasē, dārzā, veidotu ogu dārzu un piedzīvotu augšanas prieku aprīlī.
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmusauseklitisRoka

Ilze Vanaga, projektu asistente
Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”