SilverDziesma saviļņo, dziesma uzrunā, dziesma gavilē. Jā, tās noteikti bija dziesmas gaviles, kas 25.februārī piepildīja Gulbenes kultūras centra grezno spoguļzāli.
Februāra otrajā pusē tradicionāli notiek vokālo ansambļu skates “ Balsis” novada posms. Atbildība dziesmas un klausītāju, un vērtētāju priekšā ir tik liela, ka nepieciešama liela uzdrīkstēšanās un gribēšana rādīt savu dziedātprasmi. Vēl skolas bērniem ir nepieciešams papildus laiks un enerģija, lai viņu dzīves skrējienā ieskanētos arī dziesma.

Mūsu novada 6 kolektīviem ir tāds spēks, varēšana un gribēšana, dziesmas mīlestība un prasme. Bija patiesa bauda klausīties visus kolektīvus: Rankas pamatskolas 1.-6.klašu vokālo ansambli (vadītāja Inguna Bleive), Gulbenes 2.vidusskolas 3.klašu ansambli (vadītāja Ligita Plešanova-Jarusova), Gulbenes novada valsts ģimnāzijas (turpmāk – GNVĢ) vokālo ansambli “Stariņi” (vadītāja Vita Poiša), GNVĢ vokālos ansambļus “Sapnītis” un “Vēja sapņi” (vadītāja Velga Kočāne), GNVĢ kora studiju “Silver” (vadītāja Baiba Ozoliņa-Maltavniece).
Dziedājums saviļņoja, uzrunāja un priecēja. Visu sniegums tika novērtēts ar 1.pakāpi, bet Gulbenes novada valsts ģimnāzijas lieliskie “Silver” dziedātāji novadu pārstāvēs reģiona konkursā “Balsis”. Paldies visiem!

2 v skola

Ranka

Sapniitis

Silver

Stariņi

Veeja sapni

Paldies jāteic arī ļoti tolerantajai žūrijai, kura ir klātesoša šādos pasākumos un kuru vārdos vērts ieklausīties. Tāpēc raksta noslēgumā žūrijas locekļu komentāri:
Uldis Kokars: “Baudīju muzikālos priekšnesumus kā koncertu, nejutos kā žūrijas loceklis, kuram jāvērtē sniegums. Tāpēc arī šoreiz žūrija tik vienprātīgi novērtēja kolektīvus, piešķirot visiem sešiem vokālajiem ansambļiem I pakāpes diplomus!”
Ilona Matīsa: “Ir gandarījums un prieks par katru dziedātgribošu kolektīvu Gulbenes novadā. Ļoti augstu vērtēju pedagogus, kuri uzņemas šo misiju mūsdienu apstākļos, kad interešu izglītība nav obligāta, bērni noslogoti un ir grūti atrast laiku, lai varētu kopā muzicēt un apgūt repertuāru. Šogad visi ansambļi muzicēja ļoti labi, lai spēks tā turpināt!”
Laura Anže: “Priecājos par katru bērnu un jaunieti, kas rod vēlmi un laiku dziedāt kādā no skolas kolektīviem. Paldies vecākiem, kas uztic savus lolojumus profesionāliem pedagogiem un ļauj, lai palīdz audzēkņiem augt emocionāli bagātiem, pārliecinātiem, iejūtīgiem un atsaucīgiem.”

Iveta Zvaigzne, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores vietniece un skates klausītāja