25.februārī Balvu novada Sakrālajā centrā norisinājās skatuves runas konkursa reģionālā skate, kurā starp 18 dalībniekiem no 6 novadiem Gulbenes novadu pārstāvēja četri skolēni – Normunds Ērglis, Raivis Rautmanis (Lizuma vidusskola), Zane Salmiņa (Gulbenes novada valsts ģimnāzija) un Justīne Aldersone (Rankas pamatskola), gūstot teicamus panākumus – augstākās un pirmās pakāpes diplomus.

skatuveskonk

Skolotāja Solveiga Vilka: “Konkursa norises laiks aizsteidzās ātri, jo dalībnieki un viņu priekšnesumi bija gan smieklīgi, gan smeldzīgi un nopietni. Kā atzīmēja žūrija, tad brīdī, kad runātājs nostājas publikas priekšā, viņš kļūst par autoru, kura uzdevums ir atšifrēt klausītājiem dzejoli vai prozu un dot klausītājiem kādu jaunu domu. Stāvot publikas priekšā, kļūst redzams gan runātāja iekšējais monologs, gan tas, vai skan pārliecība jeb tikai virknējas skaisti vārdi.”

Žūrijas komisija atzinīgi izteicās par dalībnieku sniegumu, uzsverot, ka skatuves runas dalībnieks nav tikai izteiksmīgs teksta atskaitītājs vai aktieris. Skatuves runas dalībnieks uzstāšanās laikā identificējas ar autoru, aizmirst visus skolotāja ieteikumus un top par jaunradītāju, interpretu, sava vēstījuma iznesēju, vienlaikus esot patiess, dabīgs un priecīgs par tā mirkļa savu varēšanu un sajūtām. Savukārt klausītājs ar neviltotu atzinību novērtē runātāja iedoto zemteksta kodu un jēgpilno Kāpēc man tevī vispār bija jāklausās? jeb tik vienkāršo – Ko man no tā mācīties, ko es ieguvu kā klausītājs?

Rankas pamatskolas Linda Kukare-Aldersone: “Otrklasnieces Zanes Salmiņas draiskulīgā copīšu frizūra papildināja viņas izvēlēto Laimoņa Vāczemnieka dzejoļa “Desmit pret vienu” koptēlu un kopskanējumu.  L. Čaildas grāmatas “Klarisa Bīna – gandrīz detektīve” fragmentā Zane lieliski iejutās daudzbērnu ģimenes atvases lomā, kurai tie brāļi un māsas ir  līdz kaklam. Savukārt astotklasniece Justīne Aldersone šogad skaitīja mammas speciāli Justīnei sarakstīto dzejoli “Es gribēju tev tikai blakus”, gūstot atzinīgus vārdus no žūrijas un klausītājiem par perfekto teksta atkodējumu un zemteksta atšifrējumu. Vācietes Antonijas Mihaēlisas godalgotās grāmatas “Pasaku stāstnieks” bija emocionāli smags un kāpinātas spriedzes pārpilns fragments.  Šķiet, ka pašai meitenei priekšnesuma laikā kļūst arvien smagāk un līdzpārdzīvojumā viņa identificējas ar likteņa nepanesamību  un personāža izmisumu līdz atrisinājums  klausītājam negaidīts un sāpīgs.”

Imanta Ziedoņa epifānijas izpildīja Lizuma vidusskolas puiši  Normunds Ērglis un Raivis Rautmanis.

“Normunds, reģionālā konkursā piedalījies vairakkārt un guvis augstas atzinības, bez pompozitātes savā dabiskajā labdabībā šarmēja klausītājus ar Ievas Samauskas emocionāli ekonomisko stāstu dzejā “Puisītis lielveikalā” un klasisko Gerharda Holca-Baumerta nebēdnieka nedienu apņemto cīnītāju par taisnību Alfonu Trīcvaidziņu. Ikviens noticēja, ka, ja tavs uzvārds ir Trīcvaidziņš un tev ir tikai desmit gadi, tad tāds ģimenes mantojums nav stilīgs, bet nāk tikai un vienīgi par sodību. Tikpat vienkāršs un ārēji nesatricināms bija Raivja nu jau vīrišķīgā tembrā ieskautais Imanta Ziedoņa epifānijas fragments “Neko šajā pasaulē nevar dabūt tūlīt” par gaidīšanu, pagaidīšanu, nogaidīšanu un ziedoņkoda šifru – Vai tad pašam nekas nav jādara, vai tad tikai jāgaida? Un šī koda patieso sāli zina vien pats Raivis un viņa skolotājas Solveiga un Inga, kuras kopā ar savu audzēkni uzbūra brīnumu, kas pārņēma jebkuru zālē esošo. Raivis, Ievas Samauskas dzejolī “Solījums” par sabiedrības maskām un uzdrīkstēšanos būt pašam, saplēsa savu ģipša masku un uzdrīkstējās,” piebilst skolotāja L.Kukare-Aldersone.

Rezultāti:

  • Normundam Ērglim (Lizuma vidusskola) – augstākā pakāpe, skolotāja Anita Kostigova
  • Raivim Rautmanim (Lizuma vidusskola) – augstākā pakāpe, skolotājas Solveiga Vilka un Inga Kadile
  • Zanei Salmiņai (Gulbenes novada valsts ģimnāzija) – pirmā pakāpe, skolotāja Velga Kočāne
  • Justīnei Aldersonei (Rankas pamatskola) – pirmā pakāpe, skolotāja Linda Kukare-Aldersone