2020.gada 28. un 29.februārī Ogres tehnikuma profesionālo mācību priekšmetu pedagogs, starptautiska arboristu kvalifikācijas sertifikāta īpašnieks Armands Lapiņš Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā ir aicinājis šī mācību gada izglītojamos – topošos kokkopjus arboristus, Ogres tehnikuma absolventus un profesionālus darba darītājus uz praktiskās darbības semināru par koku vainagu kopšanu.

Praktiskās darbības semināra galvenais uzdevums ir dalīties pieredzē, praktiski veikt koku vainagu kopšanu un papildināt vai apgūt prasmes sausa koka pilnīgā nozāģēšanā.

Semināra dalībniekiem bija iespēja uzklausīt profesionāla kokkopja (arborista), Latvijas kokkopju arboristu biedrības biedra, SIA “Kokkopis” vadītāja Jāņa Strausmaņa padomos un pieredzes stāstos par kvalitatīva un droša darba veikšanas paņēmieniem.

Ar Gulbenes novada pašvaldības un Rankas pagasta vadības atbalstu tika apzināti koki, kuru vainagi būtu kopjami, un saņemtas nepieciešamās atļaujas.

28.februāris aizritēja koku vainagu kopšanas darbos – kokkopji izzāģēja sausos un bīstamos zarus gan pie pagasta pārvaldes ēkas, gan pie Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietas Rankā. Skolas teritorijā īpaša uzmanība tika veltīta ozolam, kam piešķirts dižkoka statuss. Arī tam semināra dalībnieki izzāģēti sausos zarus, tādējādi gan veidojot skaistāku vainagu, gan nodrošinot audzēkņu drošību, jo vairs nepastāv risks, ka, lūztot sausiem zariem, var savainoties kāds jaunietis vai novada iedzīvotājs.

Skolas ēkas priekšā augošais vītols nu arī ieguvis skaistāku vainagu, lai pavasarī priecētu iedzīvotājus ar kupliem zariem un jauniem dzinumiem.

Vakarā visi semināra dalībnieki dalījās pieredzē, piedāvājot nelielu ieskatu katra darbos caur fotogrāfijām.

29.februārī kokkopji sacentās mezglu siešanas veiklībā, staigāšanā pa koka vainagu, kā arī nostiprināja prasmes cietušā glābšanā no koka.

Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņēma apliecinājumu, savukārt Rankas iedzīvotājiem ir gandarījums par sakoptu un drošu vidi.

Paldies Ogres tehnikuma pedagogam Armandam Lapiņam, katram semināra dalībniekam par ieguldīto darbu maza Latvijas stūrīša sakopšanā. Paldies Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietas pedagogiem un darbiniekiem par atbalstu semināra organizēšanā un paldies Gulbenes novada pašvaldībai un Rankas pagasta pārvaldei par atsaucību semināra organizēšanā.

Ogres tehnikuma direktores vietniece programmu īstenošanas vietās L. Ozoliņa