Gulbenes novada valsts ģimnāzija šajā mācību gadā uzņem 2 brīvprātīgos jauniešus. 2019.gada izskaņā projektu uzsāka gruzīns George, un 2020.gada pašās pirmajās dienās viņam pievienojās francūziete Pauline.

Projekta “Iesaistīts = Aktīvs” ietvaros jaunieši piedāvā dažādas aktivitātes: radošu darbošanos, izkustēšanos un iespēju visām paaudzēm praktizēt svešvalodu lietošanu. Pauline skolas jauniešiem piedāvā turpināt apgūt franču valodu. Ar George skolēni un darbinieki var sazināties arī krievu valodā. Sākumskolas vecuma bērniem ir iespēja interesantāk pavadīt starpbrīžus, kā arī piedalīties dažādos brīvprātīgo organizētos interešu klubiņos. Francūziete Pauline mūs iepazīstina ar jogu.

Šī projekta mērķis ir dot iespēju dažādām paaudzēm darboties, cieņpilni sadarboties gan aktivitātēs, gan to organizēšanā, iesaistīties un kļūt vēl aktīvākiem. Protams, brīvprātīgie ir arī patīkami sarunu un spēļu biedri brīvajā laikā un iespēja ikdienā piedzīvot globālās izglītības tēmas.

Brīvprātīgā darba projekts “Iesaistīts = Aktīvs”, līguma Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002644, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

GNVG logoESK LVJSPA

Elīna Nagle,

GNVĢ projektu asistente