Gluži tāpat kā skolēni, arī pirmsskolas audzēkņi valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā turpina mācīties. Novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķi un vadītāju vietnieki informē, ka, atbilstoši IZM rekomendācijām, pirmsskolas skolotāji regulāri nosūta ieteikumus un uzdevumus, ko bērniem ieteicams izpildīt nedēļas laikā.  

Piemēram, Lejasciema PII “Kamenīte” pedagogi piedāvā gan praktiskus darbiņus, kuros
var doties dabā, gan rakstu darbiņus, kur nepieciešams izmantot savas valodas prasmes, gan rokas vingrinājumus. Skolotāji rosina bērnus attīstīt atmiņu ar tautas dziesmu  mācīšanos, iesaka pildīt ritma vingrinājumus un arī radošus darbiņus, lai bērni var izpausties
mākslā. Galvenokārt uzdevumi ir integrēti,  un katrs tos var pildīt pēc savas sapratnes un izdomas.
 Lizuma vidusskolas un Stāķu pirmsskolas skolotāji  vecākiem piedāvā īsus ideju video attīstošām rotaļām, fiziskām aktivitātēm un eksperimentiem mājas apstākļos.

WhatsApp Image 2020 03 30 at 11.09.53 kopija

Gulbenes 1.PII pedagogi īpaši rosina ģimenes uz dažādām praktiskām aktivitātēm un iesaistīšanos vides projektos.  Gulbenes 2.PII piedāvā vecākiem kopā ar bērniem noskatīties FasTracKids Fundamentals piedāvātās mikronodarbības.

WhatsApp Image 2020 04 01 at 17.11.30 kopija

Pirmsskolas skolotāji īpaši rūpējas, lai uzdevumi būtu interesanti un bērnus rosinātu domāt, iztēloties, mācīties ar prieku. Mazie lejasciemieši par godu Joku dienai saņēma skolotāju sacerētu  joku stāstu, ko vecāki nolasīja saviem bērniem.  Jaungulbenes PII “Pienenīte” skolotājas, lai nedaudz uzmundrinātu visus,  gaidot Lieldienas, nofilmēja "Vinnija Pūka un Sivēna" Lieldienu gatavošanās darbus un  katru darba dienas rītu vecāku WhatsApp grupās tika ievietoti jautri, pamācoši video ar uzdevumiem bērniem.

Saziņai ar vecākiem novada pirmsskolas  pedagogi izmanto visas pieejamās iespējas - gan E-klasi, gan sociālos tīklus, gan telefonus. Īpaši skolotājas gaida un priecājas saņemt atgriezenisko saiti no bērniem un vecākiem - kā ģimenēm veicas, vai izdodas atrast laiku arī kopīgi pamācīties, iziet svaigā gaisā izkustēties, pavērot, ieklausīties, sajust pavasara atnākšanu.  Lizuma vidusskolas skolotāja stāstīja, ka bērniem ļoti patīk šāda attālinātā sadarbība ar mīļo skolotāju. Bērni paši rosina vecākus palīdzēt nosūtīt savus balss ziņojumus, video vai attēlus par mājās  paveikto, dabā ievēroto. Bērni skolotājai piezvana arī, ja jūtas sailgojušies, lai pastāstītu jaunas jocīgas un nopietnas  lietas.

Pirmsskolēni  cītīgi uzkrāj savus radošos darbus, lai, atgriežoties dārziņā, varētu prezentēt savu veikumu.

Ja uz šo ārkārtas situāciju raugāmies kā uz jaunām iespējām gan pedagogiem, gan ģimenēm, tad redzam, ka esam ne vien krietni uzlabojuši  IT lietošanas prasmes, bet arī  kļuvuši atvērtāki,  draudzīgāki, labāk saprotam un vairāk paļaujamies viens uz otru. Centīsimies saglabāt možu garu, mieru un paļāvību, vairāk sarunāsimies ar bērniem, uzklausīsim arī viņu domas un spriedumus,  ikdienas mājas darbus darīsim kopā ar bērniem, pamanīsim un novērtēsim viņu veikumu. Svarīgākais, kas vecākiem būtu jāatceras - bērni mācās no mums, pieaugušajiem, mācās visu laiku, mācās katrā situācijā.

Novada pirmsskolas mācību jomas koordinatore Inita Artistova