ot logo top mainUn atkal viens mācību gads tuvojas noslēgumam! Šis gan ir citādāks gads nekā visi iepriekšējie – mēs esam pilnveidojuši savas prasmes strādāt un mācīties attālināti, esam apguvuši jaunas iemaņas darbā ar dažādām mācību platformām, tomēr pavisam drīz jāpieņem lēmums, ko darīt pēc 9. vai 12.klases absolvēšanas. Viena no izvēles iespējām ir iegūt profesionālo vidējo izglītību Ogres tehnikumā Ogrē vai Rankā.

ogre reklama m

No 2020.gada 1.septembra Ogres tehnikums aicina ikvienu jaunieti ar iegūtu pamatizglītību (9.klases) Rankā apgūt šādas profesionālās vidējās izglītības programmas:

  • Meža darbi un tehnika – iegūstamā profesionālā kvalifikācija – meža mašīnu operators;
  • Ēdināšanas pakalpojumi - iegūstamā profesionālā kvalifikācija – pavārs;
  • Kokizstrādājumu izgatavošana - iegūstamā profesionālā kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks;
  • Mašīnzinības - iegūstamā profesionālā kvalifikācija – spēkratu mehāniķis.

Rankā šis gads būs nozīmīgs arī ar to, ka sāksim īstenot  darba tirgū pieprasītu profesionālās izglītības programmu “Mašīnzinības” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju “spēkratu mehāniķis”. Ir iegādāta jauna materiālā bāze – gan traktortehnika, gan dažādas palīgierīces, lai apgūtu prasmes un iemaņas dažādu spēkratu - mežsaimniecības tehnikas, lauksaimniecības tehnikas u.c. -  remontdarbu veikšanai.

Ogres tehnikums nodrošinās iespēju Rankā apgūt arī citas Ogres tehnikuma piedāvātās akreditētās profesionālās izglītības programmas, ja vēlmi apgūt konkrēto profesiju būs izteikuši vismaz 16 jaunieši.

Esiet aktīvi, piesakieties tūlīt!

Ogres tehnikums jau ir izsludinājis elektronisko pieteikšanos savā tīmekļa vietnē www.ovt.lv.

Virtuāli tehnikumu var iepazīt Ogres tehnikuma Instagram kontā, Facebook kontā, kā arī tehnikuma tīmekļa vietnē. www.ovt.lv.

Ilze Brante,
Ogres tehnikuma direktore