skolenu uznemsana20202020.gada 5.maijā tiks uzsākta skolēnu uzņemšana Gulbenes novada vidusskolas 1.klasē 2020./2021. mācību gadam. 1.klases skolēnus gaida audzinātājas – Iveta Āboliņa, Iveta Molotkova, Dace Virziņa, Sarmīte Ieleja, Lienīte Leišavniece un Laura Zommere.

 

Nāc mācīties Gulbenes novada vidusskolā! Tevi sagaida:

 • izzināšanas prieki;
 • radoša un atklājumiem bagāta mācīšanās;
 • ērta, draudzīga, patīkama skolas vide;
 • iespēja iegūt jaunus draugus;
 • iespēja no mācībām brīvo laiku pavadīt aizrautīgās nodarbībās;
 • atbilstoši interesēm varēsi piedalīties deju, mūzikas, sporta, teātra vai tehniskās jaunrades pulciņos.

Dokumentu pieņemšana no 05.05.2020. katru darba dienu plkst.9.00-13.00 izglītības iestāžu lietvedībā:

 • Gulbenes 2.vidusskolā (Līkā iela 21, Gulbene);
 • Gulbenes novada valsts ģimnāzija (Skolas iela 10, Gulbene).

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums;
 • bērna dzimšanas apliecība;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija (ja nepieciešams).

Gulbenes novada Izglītības pārvalde