Bernu svetki 7Ar 2020.gada 13.maiju tiks atsākta piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Ja bērns izglītības iestādi neapmeklēs, tad viņam mācību process tiks organizēts attālināti.

Lēmums tika pieņemts, ņemot vērā Gulbenes novada Izglītības pārvaldes ierosinājumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam no 2020.gada 12.maija var atsākt obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste