Jaunas izglītības iespējas Vidzemes reģionā! Mēs Tevi gaidām jaunajā Gulbenes novada vidusskolā, kurā Tev būs iespēja valsts un starptautiskā mērogā sasniegumus guvušu pedagogu vadībā iegūt augsta līmeņa vidējo izglītību atbilstoši Tavām vēlmēm, vajadzībām, interesēm un nākotnes plāniem! Piesakies mācībām 10. klasē 2020./2021. mācību gadā jau no 18.maija, bet apliecību par pamatizglītību iesniedz un individuālo mācību plānu apstiprini no 15.jūnija. Gulbenes novada vidusskolas piedāvājums ir viens no plašākajiem visā Latvijā. Iepazīsties ar to!

2020./2021.mācību gadā 10.klases skolēniem piedāvāsim

padziļinātos kursus:

 • Latviešu valodu un literatūru II
 • Sociālās zinības II
 • Vēsturi II
 • Matemātiku II
 • Ģeogrāfiju II
 • Kultūru un mākslu II
 • Svešvalodas II (Angļu valodu II un Krievu valodu II)
 • Programmēšanu II
 • Dizainu un tehnoloģijas II
 • Bioloģiju II
 • Fiziku II
 • Ķīmiju II

speciālos kursus:

 • Uzņēmējdarbības pamati (iespēja veidot skolēnu mācību uzņēmumus)
 • Projicēšanas metode (arī tehniskā grafika)
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Publiskā runa
 • Radošā rakstīšana
 • Trešā svešvaloda (franču, vācu). Iespēja kārtot DSD (vācu valodas pirmās pakāpes diploms) eksāmenu
 • Veselības mācība (sadarbībā ar Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu)
 • Digitālais dizains
 • Teātris un drāma

Bet tas vēl nav viss! Tam visam klāt Tev būs iespēja:

 • apmeklēt tehniskās jaunrades centru, būvēt robotus
 • piedalīties starptautiskajos jauniešu apmaiņas projektos Erasmus+ programmā
 • iesaistīties MOT programmā (programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei)
 • iesaistīties jauniešu pašaudzināšanas programmās “Award”, “Esi līderis!”
 • piedalīties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā
 • apgūt Valsts aizsardzības mācību
 • apmeklēt “Panākumu Universitāti”
 • izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu vai projektu darbu
 • veidot skolēnu mācību uzņēmumus
 • piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos
 • izmēģināt daudzpusīgās iespējas sportā, mūzikā un mākslā
 • nepieciešamības gadījumā saņemt atbalsta personāla (mediķu, logopēdu, sociālo pedagogu, psihologu, skolotāju palīgu, speciālo pedagogu) palīdzību

Arī šis ir svarīgi:

 • Mācības notiks mūsdienīgās telpās ar modernu aprīkojumu
 • Nepieciešamības gadījumā Tev būs pieejams labiekārtots, mūsdienīgs internāts, kurā uzturēšanās ir bez maksas
 • Skolas ēdnīcā varēsi baudīt kvalitatīvu maltīti par pieņemamu cenu. Bet, ja atbilsti šiem kritērijiem, tad Tev pienāksies Gulbenes novada pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas:
  • esi no daudzbērnu ģimenes
  • esi deklarēts Gulbenes novadā un Tavu ģimeni Gulbenes novada sociālais dienests ir atzinis par trūcīgu
  • Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā Tev ir noteikta invaliditāte

Dokumentu pieņemšana un konsultācijas no 15.06.2020. darba dienās plkst.9.00-14.00 Gulbenes novada valsts ģimnāzijas starpbūvē (Skolas iela 10, Gulbene), t. 64473178.

Mācoties Gulbenes novada vidusskolā, Tu vari būt drošs un pārliecināts par savu nākotni!

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste