Dāvis Deivids Bukovskis2019./2020. mācību gadā Gulbenes novada skolēni piedalījās 15 Valsts izglītības satura centra organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 8.klašu komandām un Vidzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

 

 

 

 

Dāvis Devids Bukovskis

 

Tā kā valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, tad izpaliek maija vidū plānotais tradicionālais mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureātu un viņu skolotāju godināšanas pasākums Gulbenes novada pašvaldībā. Neskatoties uz to, laureāti Pateicības un  nopelnītās  naudas balvas saņēma.

Kopumā apbalvojumus saņēma 19 Gulbenes  novada izglītības iestāžu izglītojamie un 4 pedagogi, kuru atbalsts ir nenovērtējams skolēnu augstāko panākumu kaldināšanā.

Prieks par skolēniem, kuri līdztekus ikdienas mācību darbam ir veltījuši laiku sevis pilnveidošanai, padziļināti apgūstot kādu no mācību priekšmetiem.

18 skolēni ieguvuši 1.vietas novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Divi skolēni uzvarējuši pat 2 novada organizētajās olimpiādēs. Tie ir Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēni: Kārlis Bošs – 1.vieta angļu valodas un ģeogrāfijas olimpiādē un Gunārs Ābeltiņš – 1.vieta informātikas un bioloģijas olimpiādē.

Gunars A

Gunārs Ābeltiņš (ceturtais no kreisās puses)

IMG 20190805 182226

Kārlis Bošs

Īpaši priecājamies par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem un laureātiem. Dalībnieku skaits valsts olimpiādēs ir ierobežots. Pārskatot pilsētu/novadu olimpiāžu laureātu rezultātus, valsts olimpiādes rīcības komisija izvēlas un uzaicina labāko sniegumu uzrādījušos skolēnus, jau uzaicinājums dalībai valsts posma olimpiādē ir vērtīgs sasniegums un izaicinājums pašam skolēnam. Šogad uzaicināto skaitā  bija 13 Gulbenes novada izglītības iestāžu skolēni

Šajā mācību gadā ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādē  III pakāpes Diplomu  un bronzas medaļu ieguva Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 12.klases skolēns Kārlis Bošs. Atzinību valsts ģeogrāfijas un  valsts 33. informātikas (programmēšanas) olimpiādēs ieguva Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10.klases skolēns Gunārs Ābeltiņš.

Vidzemes zinātniski pētniecisko darbu konferencē  sociālo zinātņu jomā ekonomikas un uzņēmējdarbības sekcijā atzinīgi novērtēts Lizuma vidusskolas 12.klases skolēna Dāvja Deivida Bukovska darbs  "Dzīves līmeņa salīdzinājums Latvijā un Lielbritānijā".

Paldies olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbu  konferences dalībnieku skolotājiem par ieguldīto darbu!

Lepojamies ar mūsu novada skolēnu sasniegumiem! Vēlam veiksmi un zinātkāri arī turpmāk!

Gulbenes novada skolēni, kuri guvuši augstākos panākumus VISC organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs un Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē 2019./2020. mācību gadā

 Vārds

 Uzvārds

 Priekšmets

Vieta

 Skola

 Klase

Kārlis

Bošs

Angļu valoda,

Ģeogŗāfija

 1.vieta novada angļu valodas olimpiādē, valsts olimpiādes dalībnieks, 1.vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē, valsts olimpiādes dalībnieks, III pakāpes diploms   ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādē

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

12.

Anna

Johansone

 Vācu valoda

1.vieta novada olimpiādē, valsts olimpiādes dalībniece

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

 12.

Ričards

Bubišs

Krievu valoda

( B gr.)

1.vieta novada olimpiādē, valsts olimpiādes dalībnieks

Gulbenes 2.vidusskola

10.

Ņikita

Trifonovs

Krievu valoda

(B gr.)

1.vieta novada olimpiādē, valsts olimpiādes dalībnieks

Gulbenes 2.vidusskola

11.

 Linda

 Boša

 Bioloģija

1.vieta novada olimpiādē

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

9.

Emīls

Vīksniņš

Bioloģija

1.vieta novada olimpiādē

Gulbenes 2.vidusskola

9.

Kristīne

Berķe

Bioloģija

1.vieta novada olimpiādē

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

12.

Kārlis

Kočāns

Vēsture

1.vieta novada olimpiādē, valsts olimpiādes dalībnieks

Stāķu pamatskola

 9.

Lukass

Stalīdzāns

Vēsture

1.vieta novada olimpiādē

Gulbenes 2.vidusskola

12.

Līga

Belova

Latviešu valoda un literatūra

Ģeogrāfija

1.vieta novada olimpiādē

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

 8.

Elisa

Mūrniece

Latviešu valoda un literatūra

1.vieta novada olimpiādē, uzaicināta uz valsts olimpiādi

Gulbenes 2.vidusskola

9.

Gunārs

Ābeltiņš

Informātika (programmēšana)

1.vieta novada informātikas olimpiādē, valsts olimpiādes dalībnieks, ATZINĪBA 33. valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē, 1.vieta novada bioloģijas olimpiādē, valsts olimpiādes dalībnieks ģeogrāfijas olimpiādē, ATZINĪBA ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādē

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

10.

Linards

Grava

Ģeogrāfija

1.vieta novada olimpiādē

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

8.

Enija

Baumgarte

Ekonomika

1.vieta, novada olimpiādē, valsts olimpiādes dalībniece

Gulbenes 2.vidusskola

12.

Līva Lilija

Graņica

Latviešu valoda un literatūra

1.vieta novada olimpiādē, valsts olimpiādes dalībniece

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

12.

Simona Anna

Cāne

Latviešu valoda un literatūra

1.vieta novada olimpiādē, valsts olimpiādes dalībniece

Gulbenes 2.vidusskola

12.

Anete

Akmene

Matemātika

1.vieta novada olimpiādē

Lizuma vidusskola

5.

Gustavs

Aišpurs-Lukša

Matemātika

1.vieta novada olimpiādē

Stāķu pamatskola

5.

Dāvis Deivids

Bukovskis

Ekonomikas un uzņēmējdarbības sekcija

Vidzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Atzinība Vidzemes reģiona skolēnu zinātnisko darbu konferencē

Lizuma vidusskola

12.

  

Baiba Muceniece,
Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe