Gatavojoties    XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, skolēni ne tikai aktīvi iesaistās deju un kora programmas apguvē, bet arī dažādos citos interešu izglītības pulciņiem piedāvātajos konkursos, kuri rada iespēju kļūt par svētku dalībniekiem. 13. maijā noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Radi rotājot” 1. kārta, kurā savus darbus pieteica skolēni no Gulbenes novada septiņām izglītības iestādēm.

Konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās. Konkursu veido trīs norises: 1) vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde, 2) tērpu kolekciju skate, 3) radošo darbnīcu konkurss.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam – izstādei tika pieteikti 4 kolektīvie un 43 individuālie dažādi, krāšņi un oriģināli darbi.

Darbus izvērtēja vērtēšanas komisija; Evita Zālīte, kultūras izpratnes un pašizpausmes jomas koordinatore, Daiga Kalinka, Stradu pagasta radošās studijas "Magone" vadītāja, Elizabete Brūniņa, Gulbenes Mākslas skolas jauniešu studijas dalībniece.

Konkursa darbi apliecināja dalībnieku radošo domāšanu, prasmi un talantu strādāt dažādās vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās: glezniecībā, zīmēšanā, datorgrafikā, keramikā, autortehnikās. Lepojamies ar mūsu novada skolēniem un skolotājiem. Pasauli (gan iekšējo, gan ārējo) skaistāku varam darīt tikai mēs paši.

Lejasciems

Lizuma vsk 3kl

Rankas pamatskola

Staaku pamatskola

Konkursa – izstādes 2. kārtai, kura notiks Kocēnu novada - Vaidavas kultūras un amatniecības centrā, vizuāli un vizuāli plastiskas mākslas darbu konkursam izvirzīti 19 darbi, tērpu kolekcijas skatei - viens darbs. Vēlēsim veiksmi novada laureātiem konkursa 2.kārtā!

Rezultāti

Baiba Muceniece, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe