Drukāt

Gulbenes novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas pievienošanu Gulbenes 2.vidusskolai ar 2020.gada 28.jūliju. Savukārt 2020.gada 30.aprīlī tika pieņemts lēmums par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā “Par Gulbenes (Vakara) maiņu  vidusskolas likvidāciju” (protokols Nr.3, 36.§).

Lēmums