SummerCampGulbenes novada Izglītības pārvalde izsludina nometņu projektu konkursu, kura ietvaros varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai 2020.gada jūlijā un augustā. Konkursa mērķis, prasības un pieteikuma veidlapas ir noteiktas Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa nolikumā, kurš ir aplūkojams ŠEIT.

Jāņem vērā, ka nometņu norise jāplāno ne ātrāk kā 6.jūlijā.

Prioritāri tiks atbalstītas atvērtās nometnes – paredzētas jebkuram dalībniekam.

Nometņu sagatavošanas un norises laikā organizatoriem ir jāievēro valstī noteiktie ar Covid-19 saistītie ierobežojumi un jāievēro sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās piesardzības pasākumi (t.sk. vadlīnijas bērnu nometņu organizēšanai skatīt ŠEIT).

Nometņu projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2020.gada 11.jūnijam elektroniski, nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu:  .

Informācija par iespējām pieteikt bērnus Gulbenes novada teritorijā organizētajām nometnēm tiks publicēta 2020.gada 15.jūnijā pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv.

Kontakttālruņi: 64497724, 25613410.

Gulbenes novada Izglītības pārvalde