Līdz ar vasaras sākumu 2019./2020.mācību gada sezona noslēgusies arī Gulbenes novada skolu deju kolektīviem. Tā bija spraiga, jo 16 deju kolektīvi jau kopš septembra ļoti nopietni gatavojās skolēnu deju svētkiem, tomēr ārkārtējā situācija ieviesa korekcijas arī dejotāju plānos un ikdienā. Vēl februāra beigās Gulbenes kultūras centrā tika aizvadīta novada deju kolektīvu skate, kurā piedalījās visi novada skolēnu deju kolektīvi, skatītājiem parādot, cik nopietni visi ir gatavojušies 1.aprīļa svētku atlases skatei. Tomēr tā tika pārcelta uz 2021.gada martu.

Pārejot pirmajam šokam un neziņai par to, kā pavasarī attālināti organizēt mācību procesu deju kolektīvos, gan dejotāji, gan kolektīvu vadītāji atrada iespējas, kā saglabāt pozitīvu noskaņojumu, izkopt dejošanai noderīgās prasmes un uzvilkt tautas tērpus. Kolektīvu dalībniekiem tika piedāvāta iespēja mājās dejot līdzi lieliskiem deju pedagogiem TV kanālā „Tava klase”, vairākos kolektīvos arī vadītājas bija sagatavojušas treniņstundas materiālu, ar ko bērniem, kuri vēlas un kuriem ir iespēja, darboties mājās. Ņemot vērā, ka, sākot ar 2020./2021.mācību gadu, skolās tiek ieviests pilnveidotais mācību saturs, jau šobrīd daudzi uzdevumi deju nodarbībās tika veidoti tā, lai veidotos pašvadīta mācību procesa prasmes – pašiem meklēt informāciju par latviešu dejas vēsturi, veidot krustvārdu mīklas, meklēt atbildes uz jautājumiem, analizēt savu sniegumu sezonas koncertos. Skolēniem tika dota iespēja piedalīties vadītāju sagatavotos konkursos un viktorīnās, attīstīt radošumu, izdomājot savas dejas un deju kombinācijas. Dejotāji tika aicināti pilnveidot sevi dažādās fiziskās aktivitātēs, attīstot izturību, plastiku, ritma izjūtu. Īpaši pacilātas izjūtas dejotājiem sagādāja iespēja tērpties tautas tērpos, gatavojot kolāžu 4.maija tautas tērpu gājienam, kas šogad notika virtuāli tīmekļa vietnē facebook.com. Tāpat vairākos deju kolektīvos māmiņas tika pārsteigtas ar aizkustinošiem deju video, ko dejotāji bija sagatavojuši kopā ar skolotājām.

Lai gan skolotājām ikdienā nebija iespējas tikties ar saviem dejotājiem mēģinājumu zālē, šis laiks tika veltīts sava darba analīzei, tika sistematizēti deju video un audio materiāli, apraksti, sagatavotas koncertprogrammas, pilnveidotas un no jauna izveidotas treniņstundas, sagatavots nošu materiāls konkrētiem deju vingrinājumiem.

Skolotāju metodiskajā apvienībā tika sagatavoti treniņstundu paraugi dažādām klašu grupām, lekcijas deju pedagogiem par kompetenču attīstīšanas iespējām deju kolektīvos, bērna uzvedību deju nodarbībās, kā arī uz vērtībām balstītu deju nodarbību. Deju pedagogi turpināja apmainīties ar aktuālo informāciju ar Valsts izglītības satura centra speciālistiem par 2020./2021.mācību gada plāniem deju nozarē.

Kopumā var teikt, ka izglītošanās deju nozarē turpinājās visu pavasari, tomēr deju pedagogi cer ar saviem skolēniem rudenī tikties klātienes nodarbībās, jo dejot var iemācīties un deju priekšnesumus pilnvērtīgi var sagatavot tikai klātienes mācību procesā, gūstot gandarījumu un pozitīvas emocijas par savu varēšanu, komunikāciju starp kolektīva biedriem, ģimenēm un kolektīva vadītāju.

Skolēnu deju kolektīvu vadītājas no visas sirds pateicas visiem dejotājiem par attālinātu darbošanos savos deju kolektīvos, kā arī dejotāju vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu, bērnu pucēšanu un fotografēšanu, gatavojot kolāžas un video apsveikumus. Mēs esam paveikuši vienreizēju, neatkārtojumu un fantastisku darbu. Lai katram no jums izdodas izbaudīt skaistu un saulainu vasaru un uzkrāt spēkus, motivāciju un emocijas nākamajai deju sezonai!

Skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja Zane Meiere