ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros, Stāķu pamatskolas, Stāķu Pirmskolas izglītības iestādes pedagogi, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta personāls pilnveidoja savas profesionālās kompetences 24 stundu kursos “Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā no teorijas līdz praksei”. Kursu 3 moduļa aktivitāšu laiks sakrita ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, tāpēc kursu vadītāja Asoc. profesore, Dr. paed. Karine Oganisjana praktikumā aktualizēja jauno situāciju. Vispirms kursantus rosināja aizdomāties: ”Vai mēs spētu piedzīvot laimi, ja nebūtu iepazinuši nelaimi? Vai krīzes situācijās nav arī iespējas? Vai katram mākonim nav zelta maliņa?”, tad kursu dalībniekus iedvesmoja kopējam projektam.
Mācību gada noslēgumā, pedagogi kopā ar skolēniem un viņu ģimenēm, attālināti realizēja projektu “Katram mākonim ir zelta maliņa”. Skolēni meklēja interesantas aizraušanās, kuras var attīstīt Covid - 19 laikā un kurām līdz šim bija grūti atlicināt laiku. Pētījumu dienasgrāmatās cītīgi fiksēja ieguldījumu talantu attīstīšanai, mērķu sasniegšanai, saņemto atbalstu, ieguvumus. Veidoja video sižetus, foto uzņēmumus, atklājot savas aizraušanās ārkārtas apstākļos. Skolēnu interešu loks bija pārsteidzoši plašs, taču topā bija programmēšana, zvejošana, kulinārija, velosports, dejas. Skolēni radīja video spēles, animācijas filmiņas, cepa gardas tortes un pankūkas, izaudzēja salātus, iemācījās velo trikus, pētīja procentus realitātē. Piepildot laiku ar sev tīkamu nodarbi, katrs atrada savu mākoņa zelta maliņu arī neparastajos Covid - 19 apstākļos. Ģimenes kopīgi pārrunāja ārkārtas situācijas duālo dabu, atbalstīja viens otru mērķideju realizēšanā.
Katra skolēna projekts veidojās kā starpdisciplināras nodarbības, deva iespēju skolēniem attīstīt daudzveidīgas kompetences.

logo ESF mazs

Stāķu pamatskolas direktore D. Šķēla