Tālākizglītības kvalifikācijas 36h vai 72h programma sākumskolu skolotājiem

 Programmas mērķis 

Sagatavot pedagogus valdorfizglītības iestādēm, sniegt profesionālās pilnveides iespējas sākumskolu skolotājiem vispārējo pedagoģisko kompetenču paaugstināšanai, Valdorfpedagoģijas principu un metodikas apgūšanai.

Programmas filozofija

"Ja mēs varam veidot nodarbību tā, ka tās gaitā bērni pārmaiņus piedzīvo gan traģiku, gan sentimentu, gan humoru; ja mēs vedam viņus no viena noskaņojuma pie cita un atpakaļ; ja mēs spējam, pastāstījuši ko tādu, kam bija nepieciešams zināms smagums, pāriet atkal pie kaut kā viegla, bet nepiespiesta, ļaujoties paša stāsta saturam, tad attiecībā uz dvēseles noskaņojumu mēs paveicam ko tādu, ko var salīdzināt ar ieelpu un izelpu ķermeņa organizācijā." (Rūdolfs Šteiners)

Programmas saturs

 Ieklausīties nedzirdētās skaņās, sajūtās.

 Iepazīties ar Valdorfpedagoģijā lietotajām apmācības metodēm, kuras paredz:

- veicināt mākslas elementu izmantošanu darbā ar bērniem;

- rosināt kustību aktivitāšu izmantošanu darbā ar bērniem;

- iepazīstināt ar bērna vecumposmu attīstības īpatnībām Valdorfpedagoģijas skatījumā;

- attīstīt mākslinieciski - praktiskās iemaņas.

Programmas īstenotāja Valdorfpedagogs, atzīta eiritmiste, mag. filol. Aija Rancāne. 

Uzziņai

Aijai ir brīnišķīgs cilvēks ar bagātu pieredzi valdorfpedagoģijā. Jau vairāk kā 20 gadus viņa darbojas kā valdorfpedagogs Rīgas Valdorfskolā, Ādažu brīvajā Valdorfskolā un tagad arī Pārdaugavas Valdorfa pamatskolā Rīgā un Gulbenē. Šobrīd Aija pasniedz eiritmiju Latvijas Valdorfskolās, bērnu dārzos un arī tālajā Pekinā(Ķīnā); kā arī vada dažādus kursus un lekcijas Latvijā, kas paredzēti skolotāju, vecāku un citu interesentu izglītošanai antropozfijā, Valdorfpedagoģijā un eiritmijā.

Kursu norises laiks un vieta

Gulbenē,  Vidus ielā 7, 2. stāvā Gulbenes Valdorfa pamatskolas klasē.

13.jūlijs-19.jūlijs 1.klases kurss 36h

27.jūlijs-2.augusts 2.klases kurss 36h

Dienas plāns

9.30 - 10.30 – kustība, dziedāšana, valodas vingrinājumi....

10.30 - 11.30 – teorija

11.30 - 12.00 – tējas pauze

12.00 - 13.00 – metodika, didaktika

13.00 - 14.30 – pusdienas

14.30 - 15.30 – metodika didaktika

15.30 - 16.30 – metodika didaktika

16.30 - 17.00 – tējas pauze

17.00 - 18.00 – mākslinieciskais darbs

18.00 – vakariņas

(Precīzāks kursa plānojums piesakoties)

Dalības maksa 

50 eiro/36h kurss

80 eiro/72h kurss

+ ēdināšana (pusdienas, vakariņas, 2 tējas pauzes) 8 eiro/dienā (48 eiro nedēļā)

+ nakšņošana 7 eiro/diennaktī (42 eiro nedēļā) labiekārtotās Gulbenes novada vidusskolas internāta telpās netālu no kursu norises vietas ( ja nakšņo skolā, tad bez maksas).

Pieteikšanās

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, rakstot uz . Tālrunis informācijai 29967370 (Rūta)

IMG 20200628 WA0029