Ražens ir vasaras sākums 2.vidusskolas saimei projektu laukā. Erasmus+  trīs partnerības ir saņēmušas termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada 30.augustam, divas partnerības turpina darbu līdz 2021.gada 30. augustam. Ārkārtas situācija pasaulē iemācīja mūs sadarboties, izmantojot tiešsaistes rīkus, padarīt darbu efektīvu. Partnerību darba grupas regulāri sazinās sociālo mediju grupās, konsultējas un veic aktivitātes. Projekta “Mūsu mantojums”  ietvaros tiek veidota rokasgrāmata par tautas tradīciju pārmantošanu Salihli, Gulbenē, Estarrej, Sofijā, Bielskā. Projektā “MEET” (mācību motivācijas uzlabošana ar netradicionālām metodēm) piecu valstu skolu skolotāji veido inovatīvus stundu plānus dažādos mācību priekšmetos. Projekta “Saglabāt Zemi, mums cita ceļa nav” dalībnieki apkopo  koku stādīšanas pieredzi Gulbenē, Budapeštā, Džoijā dell Kolle,  Budapeštā, Kraiovā; ir izveidota skolēnu saziņas grupa un veiktas dalībnieku aptaujas. Stratēģiskās partnerības “LEAD” ietvaros, kur Gulbenes 2.vidusskola ir vadošais partneris un vēl astoņas partnerorganizācijas, notiek mācību apkopojums un prezentāciju veidošana pēc vizītes Vīnē, logo konkursa balsojums un tā apkopošana, materiālu gatavošana brošūrai par diskriminācijas un laužu migrācijas problēmām Eiropā un pasaulē, par veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā. Visās partnerībās ir aktīvs darbs pārkārtoties tiešsaistes darbam, lai tuvākā nākotnē plānotu  aktivitātes, tiekoties noteiktajās partnerorganizācijās. Skolu apmaiņas partnerība “Lauku dzīve pret pilsētas dzīvi” turpina diskusiju, lai motivētu skolēnus meklēt pozitīvismu un ieguvumus lauku teritorijās, skolēni ir iesnieguši esejas par dzīvi Krupinā, Gulbenē un Stokholmā. Visos starptautiskajos projektos ir aktivitātes etwinning rīkos, kuros sadarbojas gan skolēni, gan skolotāji.

Dita Grigore

    Ir izstrādāts starptautisks jauniešu apmaiņu projekts “Ielu gudrība”, kurā kopā ar 2.vidusskolas jauniešiem darbojas Lauris Šķenders un gatavojas aktivitātēm oktobrī, kad Gulbenē tiksies Latvijas, Turcijas, Vācijas, Slovākijas valstu jaunieši nedēļu garā radošā darbā - mūzika, teātris, grafiti aizraus jauniešus motivētā brīvā laika pavadīšanā.

    Ne tikai starptautiska sadarbība ir skolā. Kopš jūnija skola ir uzsākusi darbu IAC 12 skolu komandu projektā “IzDaRi”, kur izveidota komanda - 2 skolotāji, 2 skolēni un 1 seniors. Būtība ir, kā skola sadarbojas ar dažādām paaudzēm, NVO un prot iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs. Šobrīd ir notikušas pārstāvju sanāksmes Rīgā, augustā būs triju dienu radošas darbnīcas  skolu komandām no Latvijas “Ratnieku” mācību centrā.

    2.vidusskola ir saņēmusi apstiprinājumu “Bērnu vides skolas” projektā “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”. Skolām tiks piedāvātas iespējamās pilsētvides izaicinājumu tēmas, no kurām būs iespēja izvēlēties skolai piemērotu nišu. Šeit darbosies 6 Latvijas skolas.

    Aizsākusies sadarbība ar Gulbenes muzeju, ko dibināja Ineta Bauere un Aivija Grīnberga, kura vainagojusies, ar Vidzemes plānošanas reģiona atbalstītu projektu “Uguns dzelzi mīkstu taisa”. Kopš jūnija muzeja speciālistu komanda, novada vēstures skolotāji un skolēni no novada vidusskolām veido dokumentālās filmas scenāriju. skolēni piedalīsies mācībās, kuras vadīs M.Gāgane un P.Krilovs. Novada pašvaldība atbalstīs skolēnu braukšanu pa pagastiem, aptaujājot un intervējot 1991.gada Barikāžu dalībniekus, lai paši veidotu filmu 2021.gada janvāri gaidot, kad apritēs 30 gadi kopš Barikāžu notikumiem Latvijā. 2.vidusskola veic administratīvo darbu projektā, savukārt muzeja komanda rūpējas par saturu un līdzfinansējumu filmēšanas, montēšanas darbiem.

Ar pilnu klēpi projektu mūsu komanda darbosies jaunajā novada vidusskolā. Veiksmi, sadarbību un izdošanos mums kopā!

Dita Grigore, projektu asistente 2.vidusskolā