GN VSKlogoIzvērtējot apstākļus un iespējas, ir tapis skaidrs mācību klašu izvietojums Gulbenes novada vidusskolas ēkās Gulbenē, Līkajā ielā 21 un Skolas ielā 10. Lai informētu skolēnu vecākus par skolas darba organizāciju, praktiskajām un saturiskajām lietām jauno mācību gadu uzsākot, augustā tiks rīkotas vecāku sapulces. Aicinām iepazīties gan ar mācību klašu izvietojuma plānu, gan vecāku sapulču grafiku!

 • 1.-6.klašu skolēniem – Gulbenes novada vidusskolas ēkā Līkajā ielā 21 vai Skolas ielā 10 – atbilstoši tam, kurā ēkā mācības jau tika uzsāktas, vai arī konkrētā ēka atrodas tuvāk dzīvesvietai. Jāpiebilst, ka ēka Līkajā ielā 21 ir piemērota mācībām bērniem ar kustību traucējumiem. 
 • 7.klašu skolēniem – atbilstoši izvēlētajai mācību jomai, ko skolēns vēlēsies apgūt padziļināti – noteiktus kursus varēs apgūt noteiktās Gulbenes novada vidusskolas ēkās (Līkajā ielā 21 vai Skolas ielā 10).
 • 8.-9.klašu skolēniem – Gulbenes novada vidusskolas ēkā Līkajā ielā 21 vai Skolas ielā 10 – atbilstoši tam, kurā ēkā mācības jau tika uzsāktas, vai arī konkrētā ēka atrodas tuvāk dzīvesvietai. Jāpiebilst, ka ēka Līkajā ielā 21 ir piemērota mācībām bērniem ar kustību traucējumiem.
 • 10.-12.klašu skolēniem – Gulbenes novada vidusskolas ēkā Skolas ielā 10.

Plānojot klašu izvietojumu Gulbenes novada vidusskolas ēkās, mērķis bija:

 1. Nodrošināt vidējās izglītības iegūšanu visiem skolēniem vienuviet, tādā veidā efektīvi izmantojot materiāltehniskos resursus un plānojot cilvēkresursus, un nodrošinot plašu un daudzveidīgu izglītības, interešu izglītības, projektu piedāvājumu. Īpaši 10.klases skolēniem – plašu padziļināto un specializēto kursu piedāvājumu, kā arī optimālu grupu piepildījumu.
 2. Ar šo mācību gadu, sākot no 7.klases, skolēniem piedāvāt izvēlei izzināt savas spējas kādā no mācību priekšmetu jomām – dizainu un tehnoloģijas ar padziļinājumu angļu valodā vai vizuālajā mākslā, matemātiku ar padziļinājumu datorikā, latviešu valodu ar padziļinājumu vēsturē, dabaszinības ar padziļinājumu inženierzinātnēs.

Gulbenes novada vidusskolas skolēnu vecāku sapulces (PRECIZĒTS):

 • 1.-3.klašu audzēkņu vecākiem – 25.augustā plkst.18.00 Līkajā ielā 21, Gulbenē. Būs tikšanās ar klašu audzinātājiem;
 • 4.-6.klašu audzēkņu vecākiem – 26.augustā plkst.18.00 Līkajā ielā 21, Gulbenē. Būs tikšanās ar klašu audzinātājiem;
 • 7.-9.klašu audzēkņu vecākiem – 27.augustā plkst.18.00 Līkajā ielā 21, Gulbenē. Būs tikšanās ar klašu audzinātājiem;
  Plkst.17.30 gaidīsim tos 7.klašu vecākus, kuriem pēc individuālajām vēstulēm vēl būs jautājumi saistībā par 7.kl. mācību plānu;
 • 10.-12.klašu audzēkņu vecākiem – 28.augustā plkst.18.00 Līkajā ielā 21, Gulbenē. Būs tikšanās ar klašu audzinātājiem;

Pēc sapulcēm būs iespēja tikties ar klašu audzinātājiem.

Uz 2020.gada 14.jūliju mācībām Gulbenes novada vidusskolas 1.klasē saņemti 87 iesniegumi, bet 10.klasē – 67.

Līkajā ielā 21 plānots izvietot trīs 1.klašu komplektus, bet Skolas ielā 10 – divus. Savukārt pašlaik 10.klasē plānoti trīs klašu komplekti, un tie atradīsies Skolas ielā 10.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste