vidusskola 44“Lai top!” – ar šādu devīzi 19.augustā tika svinēta Gulbenes novada vidusskolas dzimšanas diena, kas kopā pulcēja pedagogu un saimniecisko darbinieku kolektīvu. Abas mācību ēkas (Līkajā ielā 21 un Skolas ielā 10 Gulbenē) no šodienas rotā plāksne, kas nepārprotami norāda jaundibinātās mācību iestādes nosaukumu – Gulbenes novada vidusskola.

Vislabākos vēlējumus jaunā mācību gada priekšvakarā skolas kolektīvam teica Normunds Audzišs, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs un Andis Caunītis, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt vidusskolas direktore Linda Ūdre-Rizga visus aicināja kopīgam, koleģiālam un rezultatīvam darbam, lai skolēni lepotos ar skolu, kurā mācās.

vidusskola 2

vidusskola 6

vidusskola 7

vidusskola 10

vidusskola 12

vidusskola 19

vidusskola 25

vidusskola 30

vidusskola 32

vidusskola 35

vidusskola 39

vidusskola 41

vidusskola 43

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste