Gulbenes novada izglītības darbinieku konference norisināsies 25.augustā plkst. 10.00.

Konferences atklāšana notiks tiešsaistē, bet skolotāju tikšanās mācību jomās un mācīšanās grupās notiks klātienē.

Konference 2020

Izvērtējot Gulbenes novada izglītības darba procesu norises 2019./2020.mācību gadā un domājot par efektīva un jaunā izglītības satura un pieejas prasībām atbilstoša mācību procesa īstenošanas priekšnosacījumiem 2020./2021.mācību gadā, Gulbenes novada Izglītības pārvalde ir  izveidojusi sistēmu, kurai būtu jākalpo kā atbalstam un profesionālam atspērienam ikvienam Gulbenes novadā strādājošam skolotājam.

Katru Gulbenes novada skolotāju mācību gada laikā aicinām darboties vienā no paša izvēlētām mācīšanās grupām kolēģa vadībā. Mācīšanās grupas darbības mērķis – profesionālās sarunās, tēmu apguves plānošanā un pieejas jautājumu risināšanā kopīgi ar kolēģiem pavadīts mērķtiecīgi plānots laiks. Grupu tikšanās biežums un regularitāte ir katras mācīšanās grupas atbildība, dodot iespēju grupas dalībniekiem vienoties, izvērtējot un ņemot vērā savas mācīšanās grupas kopējās un atšķirīgās vajadzības.

Šī gada konferences darba norises modelis ir izvēlēts kā sākuma punkts atbilstoši apzinātajām skolotāju profesionālās pilnveides vajadzībām.

Par iespēju reģistrēties konferencei interesēties Gulbenes novada izglītības iestādēs un Gulbenes novada Izglītības pārvaldē.

Kontaktpersona: Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Dace Kablukova tel. 64472214, 29610524, e-pasts: