maksla jaunaGulbenes Mākslas skola, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa īstenošanas modeļiem un saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra 2020.gada 17.augusta ieteikumiem “Par mācību procesa organizēšanas plānošanu profesionālās izglītības programmās 2020./2021.mācību gadā”,  sākot no 2020.gada 1.septembra mācības abās (pamata un pilnajā)  profesionālās ievirzes izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla” uzsāks klātienē saskaņā ar A modeli, nodrošinot pamatprasību – informēšanas, higiēnas, personu veselības stāvokļa uzraudzības un distancēšanās ievērošanu.   

Gulbenes Mākslas skolas Zinību dienas svinīgais pasākums Gulbenē notiks 2020.gada 1.septembrī plkst.15.00 Vecgulbenes muižas parkā pie Sarkanās pils.

Turpmākais mācību darbs piemērotos laika apstākļos notiks brīvā dabā, sekojot Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumiem mākslas izglītības iestādēm par mācību procesa organizēšanu šajā mācību gadā. Gulbenes Mākslas skola ir ieplānojusi septembrī doties plenēros un īstenot vides mākslas projektus skolas teritorijā, brīvā dabā. Pēc šāda modeļa septembrī strādās mākslas klases ne tikai Gulbenē, bet arī Stāķos, Lejasciemā, Lizumā, Jaungulbenē un Rankā.

Lai nodrošinātu Gulbenes mākslas klašu audzēkņiem iespēju bez drūzmēšanās sapulcēties pirms došanās plenērā, veikt audzēkņu uzskaiti, ievērot distancēšanos, iespēju apmeklēt tualeti skolas telpās, skolas mācību procesa organizēšanai ir nepieciešama skolai piegulošā teritorija O. Kalpaka ielā 70A, Gulbenē, kuru līdz šim lietoja kā publisko stāvlaukumu. Skolā mācības notiks darba dienās no plkst.13.00 līdz 20.00, tāpēc  šajā laikā pie skolas esošais stāvlaukums transporta plūsmai nebūs pieejams. Gājēji, tāpat kā līdz šim, skolas teritoriju varēs šķērsot, netraucējot skolas mācību darbu.

Līdz ar to Gulbenes novada pašvaldība informē, ka, uzsākot mācību gadu 2020.gada 1.septembrī, pie Gulbenes Mākslas skolas stāvlaukuma O.Kalpaka ielā 70A, Gulbenē ceļa zīmes Nr.537 “Stāvvieta” vietā tiks uzstādīta ceļa zīme Nr.302 “Braukt aizliegts” ar papildzīmi Nr.828 “Darbības laiks”, norādot, ka stāvlaukumā ir aizliegts iebraukt darba dienās no plkst.13.00 līdz 20.00.

Cerībā uz situācijas izpratni, lūdzam lietot citus tuvumā esošus stāvlaukumus!