Fluugs 2027.augustā Gulbenes novada pašvaldībā viesojās ilggadējais novada mecenāts izglītības jomā Frīdhelms Flūgs, kas turpina tēva Friča Flūga iesākto Latvijā. Flūgs ik gadus atbalsta vairākus vidusskolu absolventus, piešķirot vienreizēju stipendiju studiju uzsākšanai. Šogad, izvērtējot 8 skolēnu pieteikumus, atbalstu saņēma seši jaunieši no Gulbenes 2. vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Lejasciema un Lizuma vidusskolas, ar kuriem Flūga kungs tikās klātienē.

Jaunieši gan pastāstīja par savām izvēlētājām augstskolām un specialitātēm, gan teica paldies atbalstītājam. Savukārt Flūga kungs uzsvēra, ka Latvijai vajag jaunus un izglītotus cilvēkus, kas nekad neaizmirst savas saknes – dzimto vietu, no kuras nāk.

Fluugs 6

Fluugs 4

Fluugs 13

Topošie studenti mācības izvēlējušies Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, Latvijas Kultūras Akadēmijas Latvijas kultūras koledžā un Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste