IMG 20200904 090725Vasaras pilnbriedā vecāki izvēlas skolas un skolotājus saviem bērniem, domājot un rūpējot par to, kāds pamats tiks būvēts bērna nākotnei, kā bērnam klāsies jaunajā vidē, kā veiksies mācībās, kā veidosies attiecības ar draugiem. Tradicionāli tiek izvēlēta tuvākā skola, kas tajā apkārtnē pieejama.

Katrs bērns ir personība ar savām individuālajām interesēm, spējām un talantiem, un pedagoga uzdevums ir palīdzēt bērna individualitātei iepazīt sevi, izzināt pasauli un sagatavoties brīvai un atbildīgai sava dzīves uzdevuma un sevis realizācijai pasaulē.

Gulbenes Valdorfa pamatskola ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

Skola ir Valdorfpedagoģijā iedvesmotu ģimeņu iniciatīva un šobrīd mūsu pulkā ir ģimenes, kuru bērni mācās 1. un 2. klasē.

Vēlamies mūsu pulkā aicināt jaunas ģimenes, jaunus draugus un domubiedrus.

Ja meklējat ģimenisku skolu savam bērnam un, ja jums ir svarīga:

  • individuāla mācību pieeja
  • nelielas klases
  • ģimeniski draudzīga atmosfēra
  • skolotāja vēlme redzēt un dzirdēt jūsu bērnu
  • mācību process caur dzīvu praktisku pieredzi (nevis teoriju)
  • mācību plāns, kurā akadēmiskie priekšmeti līdzsvarā ar mākslas un rokdarbu priekšmetiem
  • sapratne, ka skolas izglītība visupirms no bērna izveido CILVĒKU (nevis fiziķi, matemātiķi, biologu...)

Mēs aicinām jūs - aktīvus, meklējošus vecākus, gatavus kopā ar citiem vecākiem veidot patiešām mūsdienīgu izglītības telpu.

Privātās skolas ir salīdzinoši mazākas, ar mazāku skolēnu skaitu, tas palīdz realizēt individuālāku pieeju katram bērnam. Mazākā skolā ir lielāka iespēja pedagogu savstarpējai sadarbībai, veidojot starppriekšmetu saikni un realizējot priekšmetu savstarpēju integrāciju, domājot par bērniem un meklējot individuālo pieeju katram. Privātskolas atšķirība no ierastām mācību iestādēm ir pieejā bērnam, daudzveidīgākā piedāvājumā un finansējumā. Privātskolas finansējumu veido valsts un pašvaldības līdzekļi, vecāku maksājumi, ziedojumi, fondu un projektu līdzekļi.

Privātskolu var dibināt juridiska vai privāta persona un katra privātskola mūsu valstī īsteno valstī pieņemtu izglītības standartu, līdzīgi kā visās izglītības iestādēs arī privātskolās tiek veikta skolas akreditācija, un itin visās skolās kārto diagnosticējošos darbus un liek eksāmenus valstī pieņemtajā kārtībā.

Valdorfpedagoģija ir daudzās pasaules valstīs atzinību guvusi alternatīvā pedagoģija, kas pastāv un tiek realizēta jau vairāk kā 100 gadus. Alternatīvo izglītības iestāžu vidū tieši Valdorfpedagoģijas mācību iestāžu– bērnudārzu un skolu - ir visvairāk pasaulē.

Pirmā Valdorfskola tika izveidota 1919.gadā Waldorfa ciematā, kas šobrīd jau ir daļa no Štutgartes pilsētas Vācijā. Tā arī radies šīs pedagoģijas nosaukums.

Valdorfpedagoģija balstās mācībā par cilvēku – antroposofijā, kuru izveidojis austriešu zinātnieks, filozofs un mākslinieks Rūdolfs Šteiners, kurš pagājušā gadsimta sākumā rosināja un iedvesmoja daudzas jaunas iniciatīvas, kā piemēram,- biodinamiskā lauksaimniecība, Valdorfpedagoģija, antroposofā medicīna, eiritmija u.c. Pasaulē Valdorfskolas pazīst arī kā R.Šteinera skolas. Valdorfpedagoģijas principi ir būvēti cilvēka būtības izpratnē un cilvēka attīstības principu zināšanās un ievērošanā. Cilvēks tiek uzlūkots kā nemitīgā attīstībā esoša garīga būtne.

Valdorfskolu vēsture Latvijā ir aizsākusies pēc brīvības atgūšanas. Neviens autoritārsrežīms nekad nav atzinis alternatīvas izglītības iespējas, kur nu vēl garīgās vērtības balstītu izglītību. Šobrīd Valdorfskolu kustībai Latvijā jau ir vairāk kā 25 gadi, tā ir sevi pierādījusi un ir atpazīstama. Latvijā ir vairāki bērnudārzi Rīgā un Siguldā, pa vienam Ādažos un Ogrē. Divas skolas -Rīgas Valdorfskola ( www.rvds.lv), kas ir pamatsskola, un Ādažu Brīvā Valdorfskola, vidusskola (www.abvs.lv ), darbojas jau 27 gadus. Vēlāk dibināta ir Pārdaugavas Valdorfskola un šobrīd ir vecāku iniciatīva veidot skolu arī Ogres pusē.

Valdorfskolu absolventi sevi apliecinājuši dzīvē un nu jau ved uz Valdorfbērnudārziem un skolām paši savus bērnus, daži atgriežas skolās kā skolotāji.

Ar ko tad atšķiras Valdorfskola no ierastās skolas? Ik rīts bērnam un skolotājam sākas ar sasveicināšanos sarokojoties, ieskatoties acīs, aprunājoties. Ik diena sākas ar garu stundu – tā saukto perioda stundu, kas ilgst gandrīz divas astronomiskās stundas. Jūs jautāsiet, kā gan tik ilgi var nosēdēt? Stundas sākas ar ritmisko rīta cēlienu, kurā dzied, izkustās, spēlē flautu (jau no pirmās klases) un runā dzeju. Tālāk seko mācību daļa, kur vienu priekšmetu mācās veselu mēnesi – 1.klasētie ir latviešu valoda, matemātika, bet gads sākas ar formu zīmēšanas periodu, kas ir īpašs priekšmets, ar kura palīdzību bērni sagatavojas rakstīšanai, mācās krāsu mācību, formas. Tas palīdz bērnam orientēties telpā, ķermenī un vēlāk apgūt ģeometriju. Perioda stundas noslēgumā ir stāstāmā daļa, kad bērni klausās skolotāja stāstītu pasaku pirmajā klasē un citus piemērotus stāstus vēlākajās klasēs. Nākamajā dienā skolotājas stāstīto bērni atstāsta un tādējādi mācās atcerēties, stāstīt un runāt. Pēc garās perioda stundas seko citi mācību priekšmeti, kas vingrināmi ik nedēļu un sakārtoti noteiktā stundu sarakstā pa dienām – divas svešvalodas, spēļu vingrošana, rokdarbi, veidošana, gleznošana, mūzika, eiritmija u.c.

Svarīgi, ka Valdorfskolā tiek uzrunāts viss bērns kopumā, ne tikai viņa intelekts. Bērni darbojas ar rokām un kājām, kustībā apgūstot reizrēķinu, adot un mīcot mālu, tādējādi rosinot savu gribu, bērnu tēlainība un mākslinieciskās spējas tiek koptas strādājot ar krāsainiem vaska krītiem un zīmuļiem, ar mūzikas un dzejas palīdzību, klausoties un izspēlējot stāstus, protams, tas viss noslēdzas ar darītā un paveiktā apzināšanu un izpratni, ar zināšanām, kas iegūtas, personīgi pieredzot procesu un veicot individuālus pasaules atklājumus, kas drīkst būt atšķirīgi, un visi tiek uzklausīti. Valdorfskolās bērni darbojas ar ekoloģiskiem materiāliem. Ikdienā skolotāji palīdz attīstīt prasmes, lai veicinātu komunikācijas prasmes un socializēšanos ar vienaudžiem. Svarīgi ir apmierināt bērna emocionālās vajadzības – samīļot, ieklausīties un veltīt pietiekami daudz laika, lai sadzirdētu.

Mēs atrodamies jaunās telpās!

Vecāki, esiet laipni aicināti uz individuālu tikšanos!

Līkā ielā 21, Gulbenē. Tālrunis: +37129765471, e-pasts:

IMG 20200901 180756

Gulbenes Valdorfa pamatskolas direktore Annija Ceriņa