makslas skolaPrieks, ka Gulbenes Mākslas skolas saimei izdevās sekmīgi un darbīgi uzsākt šo mācību gadu klātienē! Vairāk darbojāmies svaigā gaisā - ir tapuši vērienīgi vides objekti Gulbenē un Lejasciemā, drīz būs arī Rankā, esam gājuši plenēros un braukuši ekskursijās. Paldies visiem par organizētību un skaistajiem darbiem!

Šajās dienās esam saņēmuši ziņu no Latvijas Nacionālā kultūras centra par to, ka  no 21.oktobra stājas spēkā Ministru kabineta 2020. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 634 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai , kuros noteikts, ka laikā no 26.oktobra līdz 6.novembrim mācības mākslas skolā varēs notikt attālināti vai individuālās nodarbībās. Vairāk informācijas https://likumi.lv/ta/id/318089.

Ar skolas pedagogiem esam vienojušies, ka ar tiem audzēkņiem, kuriem ir plānoti noslēguma darbi, proti 5. un 6. klašu audzēkņiem, pedagogi strādās individuālās nodarbībās pēc individuāla grafika. Pārējo klašu audzēkņiem mācības notiks attālināti. Katras klases atbildīgais pedagogs e-klasē publicēs uzdevumu, kuru jāveic mājās, un norādīs arī darba veikšanas termiņus un citus nosacījumus. Uzdevumi tiks veidoti tā, lai tie būtu veicami ar mājās pieejamajiem materiāliem un darbarīkiem, saprātīgos termiņos un apjomā.   

Mēs labi izprotam situāciju, ka jaunāko klašu bērni arī vēlētos individuālas nodarbības, tomēr nevaram tās piedāvāt. Mākslas skolā Gulbenē ir tikai 7 mācību telpas, kurās vienlaicīgi var notikt  darbs 7 audzēkņiem un 7 pedagogiem. Līdz šim mākslas skolas izglītības process paredzēja tikai grupu darbu, mums ir tikai tam paredzētas telpas, aprīkojums un pedagogu skaits. Individuālas nodarbības būs izņēmums, lai vecāko klašu audzēkņi varētu sekmīgi beigt skolu. 

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai e-klasē un būt organizētiem, saprotošiem un atbildīgiem! Un pats svarīgākais – visiem veselību!

Sandra Dikmane,
Gulbenes Mākslas skolas direktore