mACIBAS 30.novembrī stājas spēkā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta (MK) rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka papildu drošības mērus arī izglītības jomā.
No 30. novembra skolās katram bērnam jānodrošina vismaz 3 m2 no mācību telpas platības (ja nepieciešams, vienu klasi var dalīt vairākās grupās). Savukārt pedagogiem mutes un deguna aizsegs jālieto gan mācību procesa laikā, gan starpbrīžos.

“Esam izvērtējuši situāciju visās novada skolās un vienojušies, ka 1.- 6.klašu skolēni turpina mācības klātienē, jo skolas spēj nodrošināt 3 m2 katram bērnam. Izņēmums ir Tirzas pamatskola, kas mācības turpina daļēji attālināti. Jāpiebilst, ka ir skolas, kurās lielākie klašu kolektīvi tiek dalīti grupās, lai nodrošinātu nepieciešamo distanci starp skolēniem. Savukārt 7.-12.klašu skolēni mācības turpina attālināti. Šādi organizēts mācību process turpināsies līdz gada beigām,” informē Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja.


Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste