Klases telpaPamatojoties uz esošo statistiku COVID-19 izplatībā, mācības klātienē vispārizglītojošās mācību iestādēs netiek atsāktas, bet ir atļautas individuālas konsultācijas visos skolēnu vecumposmos.

“Visas Gulbenes novada skolas šobrīd strādā, nodrošinot attālināto mācību procesu. Tiem skolēniem, kuriem saziņā ar ģimeni ir pamatota vajadzība klātienes konsultācijām, to sniedzam, tajā skaitā nodrošinot transportu, lai nokļūtu skolā. Tas vairāk attiecas lauku teritorijas bērniem.

Kas attiecas uz novada pirmsskolas izglītības iestādēm, līdz 17. februārim bija slēgtas trīs grupiņas Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”. Šodien ir apstiprināts viens COVID-19 saslimšanas gadījums pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” darbiniekam. Līdz ar to grupiņa Beļavā ir slēgta – gan darbiniekiem, gan bērniem tiek noteikta karantīna.   18. februārī iestādes darbinieki nodos analīzes, saņemot rezultātus, izvērtēsim tālāko rīcību. Litenes, Galgauskas un Stāmerienas grupiņas turpina strādāt.

Rūpīgi sekojam aktuālajai informācijai un rādītājiem, ko sniedz Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Šobrīd neesam starp tām pašvaldībām, kurā rādītāji ir labvēlīgi, lai 1.-4.klašu skolēni atgrieztos klātienes mācībās. Rēķinot uz iedzīvotāju skaitu novadā, saslimušo skaits nedrīkst pārsniegt 42 cilvēkus. Ja skatāmies SPKC informāciju, Gulbenes novadā vidējais rādītājs tuvojas 150 cilvēkiem, tāpēc pieņemt lēmumu par klātienes mācību atsākšanu novada izglītības iestādēs vēl nevaram,” informē Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja. 

 Jana Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste