luzinJau 79. reizi Latvijas Universitāte organizē starptautisko zinātnisko konferenci, kuras laikā norisināsies vairāk nekā 130 sekciju sēdes ar vairāk nekā 2500 referātiem četru zinātņu nozaru blokos – Dabas zinātnēs, Humanitārajās zinātnēs, Medicīnas un veselības zinātnēs, un Sociālajās zinātnēs. 16.martā notiekošās Reģionālās konferences plenārsēdes “Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi” laikā Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa 1.sekcijā “Pārmaiņas mūsdienu izglītībā” uzstāsies ar referātu “Kompetenču pieejas mācību saturā īstenošanas sistēmiskā pieeja Gulbenes novadā”. Pasākuma programma ŠEIT.

Pēdējos gados Gulbenes novada pašvaldība ir veikusi vairākas izmaiņas Gulbenes novada skolu tīklā, kā arī uzlabojusi mācību vidi un modernizējusi mācību procesu, tādējādi piedāvājot kvalitatīvu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītību šajā reģionā.

Paveiktais ir novērtēts nacionālā mērogā – Izglītības pārvaldes vadītāja E.Kanaviņa ir uzstājusies vairākās ar nozari saistītās konferencēs, semināros, kā arī dalījusies pieredzē ar kolēģiem no citiem novadiem.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste