5.novembrī pasaules Ekoskolu rīcības dienu ietvaros Gulbenes novada domi apmeklēja Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un audzinātājas. Mazie bērni uzstājās ar priekšnesumiem, kā arī domes darbiniekiem dāvāja simboliskus šķīvjus, kur bija attēlota veselīga pārtika un veselīga uztura ieteikumi. Bija sagatavots arī veselīgs cienasts – burkāni un kāļi.

 Bērni par centību un skaistajiem darbiņiem saņēma gardumu maisu.

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde ir viena no 170 izglītības iestādēm Latvijā, kas ir iesaistījusies Ekoskolu programmā. Tas ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus.

Ekoskolu rīcības dienas norisinās no 2. līdz 8.novembrim. Ekoskolas šajā nedēļā ir sagatavojušas dažādas aktivitātes – radošās darbnīcas, zibakcijas, informējošus pasākumus, ar kurām pievērsīs uzmanību klimata pārmaiņām un demonstrēs to cēloņu saikni ar mūsu dzīvesveidu un ikdienas izvēlēm. Kampaņas mērķis ir parādīt skolu jauniešiem un apkārtējai sabiedrībai, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām.

Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste