Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība ir noteikusi Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu darba organizāciju 2021.gada vasaras periodā.

 • Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” slēgta uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot)
 • Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde slēgta uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot)
 • Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” slēgta uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot)
 • Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde slēgta uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot)
 • Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” slēgta uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot)
 • Rankas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” slēgta uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot)
 • Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Abolīši” pirmsskolas izglītības grupas būs slēgtas šādā periodā:
  • Stāmerienas pirmsskolas grupa uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot);
  • Beļavas pirmsskolas grupa uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot);
  • Litenes pirmsskolas grupa uz laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot);
  • Galgauskas pirmsskolas grupa uz laiku no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 29.augustam (ieskaitot);
 • Pirmsskolas grupas Gulbenes novada izglītības iestādēs būs slēgtas šādā periodā:
  • Lizuma vidusskolā no 2021.gada 5.jūlija līdz 2021.gada 1.augustam (ieskaitot);
  • Tirzas pamatskolā no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 29.augustam (ieskaitot).
 • Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” darbs tiks nodrošināts visu 2021.gada vasaras periodu.

Gulbenes novada pašvaldība