5eb150e10f2544111c82d481Arī šajā mācību gadā eksāmeni 9.klašu skolēniem tika atcelti, taču, lai noskaidrotu skolēnu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī iegūtu atgriezenisko saiti pamatizglītības posma noslēgumā, skolēniem tika piedāvāti valsts diagnosticējošie darbi. Kā obligāti tika noteikti darbi latviešu valodā un matemātikā. Vai skolēniem piedāvāt valsts diagnosticējošos darbus Latvijas vēsturē, svešvalodā un dabaszinībās – tas tika atstāts katras skolas ziņā. Gulbenes novadā 9.klašu skolēni diagnosticējošo darbu svešvalodā kārtoja 4 skolās, Latvijas vēsturē – 2 skolās, dabaszinībās – 3 skolās. Arī 9.klašu diagnosticējošo darbu vērtējums tiek izteikts procentos, un tas neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Tāpat kā 3. un 6.klašu skolēni, arī 9.klašu skolēni darbus veica no mājām, tāpēc skolas rūpīgi domāja par dažādiem darba izpildes veidiem, lai uzdevumi būtu pieejami visiem skolēniem. Lielākā daļa skolēnu darbus veica elektroniski. Elektroniskās darba lapas tika piedāvātas divos formātos, taču nācās saskarties arī ar vairākām tehniskām ķibelēm, kuru rezultātā daļai skolēnu nācās darbus veikt uz papīra, piemēram, daudziem skolēniem darbu PDF versijās nebija iespējas lietot garumzīmes un mīkstinājuma zīmes, saglabājot darba lapas, tajās notika kādas pārmaiņas utt. Tāpat arī skolotāji norāda, ka ļoti nozīmīgs priekšnosacījums veiksmīgai darba izpildei ir interneta jauda un kvalitāte.

Skolotāji atzīst, ka visi diagnosticējošie darbi ir bijuši līdzvērtīgi eksāmena darbam, taču priecājas, ka skolēni ir tikuši galā. Pēc latviešu valodas skolotāju domām, darba lasīšanas daļas teksts bija diezgan sarežģīts 9.klases skolēniem, tāpat arī grūtības radīja tas, ka uzdevumi ir izvietoti zem teksta, nevis blakus. Svešvalodu skolotāji norāda, ka uzdevumos izmantotās tēmas bija interesantas un skolēnu vecumposmam aktuālas. Arī mutvārdu daļas īstenošana gan latviešu valodas, gan svešvalodu diagnosticējošajos darbos bija izaicinājums un jauna pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem.

Vislielākos izaicinājumus un emocijas radīja darbs matemātikā. Nelielu stresa devu radīja darbā ieviestie apzīmējumi (piemēram, kvadrātsaknes, pakāpes zīmei), kas tika norādīti darba sākumā. Skolotāji atzīst, ka bija skolēni, kas kļūdījās tieši šajos apzīmējumos, un ir grūti saprast, vai tā bija nezināšana vai pārrakstīšanās. Tāpat arī skolotāji izrāda sašutumu par to, ka darbā tika iekļautas tēmas, kuras paredzētas apgūt vēlāk. Pedagogi uzskata, ka daudz kas būtu bijis vieglāk un ērtāk, ja vismaz darba testa daļa tiktu piedāvāta platformā www.uzdevumi.lv.

Diagnosticējošie darbi skolēniem tika piedāvāti ar mērķi katram pašam pārbaudīt savas zināšanas un prasmes. Kaut kas neizdevās? Vēl ir laiks līdz mācību gada beigām pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Paldies skolotājiem par ieguldīto laiku un darbu diagnosticējošo darbu norisē, labošanā, analīzē! Veiksmi turpmākajos darbos!    

Ramona Ruņģe – Keiša,
Gulbenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe