Maijā Gulbenes novadā uzsākta programmas STOP 4-7 īstenošana - 1.intervences grupas nodarbības bērniem, vecākiem un pedagogiem. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem, šajā grupā piedalās vienas pirmsskolas iestādes – 2.PII “Ŗūķītis” bērni, vecāki un pedagogi. Kopumā paredzētas 5 tādas intervences grupas, un turpmāk, ja epidemioloģiskā situācija to ļaus, grupās tiks iekļauti bērni no dažādām PII.

PROGRAMMA PAREDZĒTA bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem un  ietver izvērtēšanas konsultācijas, sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem, nodarbības vecākiem, bērnu pedagogiem. Tā veidota, balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē, un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte.

Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus izmantot pozitīvu audzināšanu, sniedzot bērniem nepieciešamo palīdzību un atbalstu, veicinot bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos.

 

Programma tiek īstenota kā: bērnu sociālo prasmju treniņš, vecāku prasmju treniņš, pedagogu treniņš.

BĒRNIEM MĀCĪS sadarboties, komunicēt, iekļauties nodarbībās, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem un laipniem, risināt problēmas, pazīt un regulēt emocijas, vadīt stresu.

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM MĀCĪS vērot un izprast uzvedību, veidot atbalstošu, strukturētu vidi, pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību, nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību, sniegt skaidrus norādījumus, būt konsekventiem un disciplinēt, izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu), regulēt savas emocijas.

Vija Medne

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes

izglītības metodiķe