Gulbenes novada Izglītības pārvalde izsludina nometņu projektu konkursu, kura ietvaros varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai 2021.gada vasarā. Konkursa mērķis, prasības un pieteikuma veidlapas ir noteiktas Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa nolikumā, kurš aplūkojams šeit: https://www.gulbene.lv/lv/doks/izgl/5923-gulbenes-novada-pasvaldibas-bernu-nometnu-projektu-konkursa-nolikums

Plānojot un organizējot nometnes, jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības un ierobežojumi. Bērnu skaits grupā var būt ne vairāk kā 20, visiem dalībniekiem un pieaugušajiem, kas iesaistīti nometnes organizēšanā un vadīšanā pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir jābūt veiktam Covid-19 testam. https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/ministru-kabinets-atlauj-rikot-bernu-vasaras-nometnes-organizatoriem-jaievero-virkne-drosibas-prasibu Tāpat arī jāņem vērā, ka nometnes rīkot ir atļauts, ja tiek ievērotas Izglītības un zinātnes ministrijas kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un SPKC sagatavotās Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem, kas pēc MK lēmuma stāšanās spēkā būs pieejamas: 

https://www.izm.gov.lvhttps://www.visc.gov.lv/https://nometnes.gov.lv.

Nometņu projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2021.gada 10. jūnija plkst.17:00, nosūtot tos elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu vai iesniedzot Gulbenes novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta 2021.gada 14.jūnijā Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

Kontaktinformācija: 25613410,