Drukāt

Formulite2020./2021. mācību gadā Gulbenes novada skolēni piedalījās 11 Valsts izglītības satura centra organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī Vidzemes reģiona un valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē. Visas olimpiādes notika attālināti – skolēni olimpiāžu darbus veica no mājām. Arī ZPD konference notika tiešsaistē. Tā noteikti ir jauna un vērtīga pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem.

Valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ tradicionālais laureātu un viņu skolotāju godināšanas pasākums notikt nevarēja, tāpēc, lai iepriecinātu mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniskās pētniecības darbu konferences laureātus un viņu skolotājus, teiktu milzīgu paldies par ieguldīto darbu un sveiktu ar gūtajiem panākumiem, Gulbenes novada Izglītības pārvalde un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs 25.maijā devās uz izglītības iestādēm, lai nodotu skolēniem un skolotājiem Izglītības pārvaldes un Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstus, balvas, kā arī VISC diplomus un dāvanas. Kopumā tika sumināti 23 Gulbenes novada skolēni. 3 skolēni saņēma Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstus par izcilu darbu, neatlaidību un sasniegumiem Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē. 3 ZPD vadītāji saņēma Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstus par intelektuālo ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem 2020./2021.mācību gadā.

Tikšanās laikā gan skolēniem, gan skolotājiem tika lūgts uzrakstīt, no kā sastāv panākumu formula, kas ir nepieciešams, lai gūtu panākumus. Viss uzrakstītais tika apkopots un apvienots vienā Gulbenes novada skolēnu un skolotāju panākumu formulā.  

Formula

Skolēni un skolotāji! Gulbenes novads novērtē jūsu ieguldīto darbu un lepojas ar jūsu sasniegumiem!

Ramona Ruņģe – Keiša,

 Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe