vasaraArī šovasar epidemioloģiskās situācijas dēļ bērnu un jauniešu nometnēm tiek piemērotas īpašas drošības prasības – bērnu skaits grupā var būt ne vairāk kā 20, visiem dalībniekiem un pieaugušajiem, kas iesaistīti nometnes organizēšanā un vadīšanā pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir jābūt veiktam Covid-19 testam. Organizējot nometnes, jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības un ierobežojumi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un SPKC sagatavotās Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

Gulbenes novada pašvaldība līdzfinansē 5 bērnu vasaras nometnes.   

Nr.

Nometnes nosaukums, norises vieta, laiks,

nometnes veids

 

Īss satura apraksts

Vadītājs

(vārds,uzvārds,

kontaktinformācija)

 

Dalības

maksa

(EUR)

 

Pieteikšanās

1.

“Brīvlaika karuselis”

Gulbenes novada vidusskola (Skolas iela)

 

15.-19.06.2021.

 

slēgta dienas nometne Gulbenes novada vidusskolas 7-9 gadus veciem bērniem

(20 dalībnieki)

Eksperimenti dabā, kustību aktivitātes un spēles, riteņbraukšanas apmācība, rokdarbi no dabā sastopamiem materiāliem, ķermeņa valoda lomu spēlēs.

Irēna Aizpure

e-pasts:

tālr.26559118

 

27,00 EUR

 

2.

“Brīvlaika karuselis”

Gulbenes novada vidusskola (Skolas iela)

 

5.-9.07.2021.

 

slēgta dienas nometne Gulbenes novada vidusskolas 7-9 gadus veciem bērniem

(20 dalībnieki)

Eksperimenti dabā, kustību aktivitātes un spēles, riteņbraukšanas apmācība, rokdarbi no dabā sastopamiem materiāliem, ķermeņa valoda lomu spēlēs.

Irēna Aizpure

e-pasts:

tālr.26559118

 

27,00 EUR

 

3.

“Meklētāju nometne”

Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs

 

12.-16.07.2021.

 

atvērta dienas nometne Gulbenes novada 7 – 15 gadus veciem bērniem

(20 dalībnieki)

Tiks iepazīta un izzināta Druvienas vēsture. Praktiski darbojoties, tiks apgūtas amatu prasmes kokapstrādē, darbā ar tekstīlijām, gleznošanā, stikla apgleznošanā. Tiks organizētas dzīves prasmju apguves aktivitātes.

Valda Putene

e-pasts:

tālr.26403822

 

 

22,00 EUR

no 28.jūnija līdz 8.jūlijam, zvanot 26403822, rakstot

 

4.

“Dzirksteļosim vasarā!”

Rankas pamatskola

 

2.-6.08.2021.

 

slēgta diennakts nometne Rankas pamatskolas 7-11 gadus veciem skolēniem

(20 dalībnieki)

Izzināt nezināmo, izprast nesaprotamo, izspēlēt spēlējamo. Jēgpilni un interesanti pavadīts brīvais laiks, tiks attīstītas pētniecības un sadarbības prasmes, iespēja attīstīt jau esošos un atklāt sevī jaunus talantus, fiziskas aktivitātes svaigā gaisā.

Aelita Medejse

e-pasts:

tālr. 26147716

 

 

40,00 EUR

 

 

 

līdz 19.jūlijam, zvanot 26147716

5.

 

„Mana novada pērles

Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze“

23.08.-27.08.2021.

atvērta dienas nometne Gulbenes novada 10 – 17 gadus veciem bērniem

(20 dalībnieki)

Mērķis – izveidot pārgājiena/velo maršrutu ikvienam novada iedzīvotājam. Tiks pilnveidotas prasmes meklēt un analizēt informāciju, plānot un veidot maršrutu, veidot un lasīt kartes.

Lelde Vilka

e-pasts:

tālr.28653482

15,00 EUR

19.-30.jūlijs, zvanot 26354557

Lai skaista, krāsaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Ramona Ruņģe – Keiša

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe