Aizvadītajā nedēļā Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā diplomu par profesionālo vidējo apliecību par profesionālo pamatizglītību un apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 18  izglītības programmas “Meža darbi un tehnika”, izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” un izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”  absolventi.

Svinīgajā pasākumā ceļa vārdus jauniešiem teica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, direktores vietniece metodiskajā jomā, atbildīgā par izglītības programmu īstenošanas vietām Rankā un Vecbebros Linda Ozoliņa, kā arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

ranka 1

Ogres tehnikuma direktore I.Brante īpaši atzīmēja labi izveidojušos sadarbību ar darba devējiem, Gulbenes novada uzņēmējiem, kas deva iespēju audzēkņiem mācību procesā iegūtās zināšanas pielietot praksē. Ogres tehnikuma vārdā viņa pasniedza pateicību arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājam par sadarbību ar Ogres tehnikumu un atbalstu tehnikuma programmu īstenošanas vietas Rankā attīstībā.

ranka 20    

Bez tam šajā reizē Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma trīs skolēni un trīs pedagogi. Pateicība Emīlam Zvirgzdiņam, izglītības programmas “Meža darbi un tehnika” absolventam, par sasniegumiem mācībās, darba sparu un ieinteresētību, apgūstot profesionālo vidējo izglītību un meža mašīnu operatora profesionālo kvalifikāciju. Par kvalitatīvu ieguldīto darbu profesijas apguvē un entuziasmu veicinot pozitīvu Ogres tehnikuma un Gulbenes novada vārda popularizēšanu pateicība Daināram Jurčikam, izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” absolventam. Per neizsīkstošu enerģiju un neatlaidību, apgūstot vispārējo pamatizglītību un profesionālās prasmes pateicība Sigitai Karīnai Maksimovai, izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” absolventei. Pateicība saimniecības pārzinim Jāzepam Daukstam par ieguldījumu Ogres tehnikuma un Gulbenes novada vārda popularizēšanā, sadarbības veicināšanā un izcilu sava darba pienākumu veikšanu. Pateicība pedagoģei Elitai Freimanei par ieguldīto nesavtīgo darbu, pacietību un izcilām pedagoga spējām motivēt audzēkņus darbam, apgūstot profesiju. Kā arī pateicība grupu audzinātājai Judītei Daukstei par ieguldīto, neatsveramo darbu, audzēkņu motivēšanu iegūt izglītību, par sniegto atbalstu jauniešiem viņu ikdienas un skolas gaitās, par sirds siltumu un iecietību ikvienā dzīves situācijā darbā ar jauniešiem.  

ranka 4

ranka 7

ranka 9

ranka 15

ranka 22

Šis mācību gads ir noslēdzies. Aicinām 9.klašu absolventus ieskatīties skolas piedāvājumā 2021./2022.mācību gadam. Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā piedāvā apgūt meža mašīnu operatora, spēkratu mehāniķa  un būvizstrādājumu galdnieka arodu. Apgūsti pieprasītas profesijas, kļūsti par profesionāli savā jomā, un tu vienmēr būsi labi atalgots un vajadzīgs darbinieks. Ieskaties www.ovt.lv, aizpildi pieteikšanās anketu jau šodien, un mācies Rankā!

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste