day camps banner 1920x1080 1 1024x576Gulbenes novada Izglītības pārvalde no 2021.gada 1.jūlija līdz 14.jūlijam Valsts izglītības satura centra programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros organizē bērnu nometņu projektu konkursu.

Konkurss tiek organizēts, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu nometņu norisi, veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Nometņu mērķgrupa ir bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot).

Kopējie Valsts izglītības satura centra pašvaldībai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi bērnu nometņu organizēšanai ir 21622,00 eiro.

Konkursa nolikums ŠEIT.

Vadlīnijas nometņu organizēšanai

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste