Gulbenes novada Izglītības pārvaldes logopēde Daiga Kalinka Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu dabas un atpūtas parkā ir izveidojusi logopēdisko valodas taku, integrējot to baskāju takā. Tā ir paredzēta skolēnu logopēdiskajām grupām, ģimenēm ar bērniem, bērnu grupām un citiem interesentiem.

Logopēdiskās takas mērķis un uzdevumi ir dot iespēju mācīties dabas vidē, iziet laukā no klases, mācīties patstāvīgi. Valodas uzdevumus var veikt kopā ar fiziskām kustībām, kompleksi attīstot artikulācijas aparāta muskulatūru, sīko  un lielo motoriku, vestibulāro aparātu, fonētisko dzirdi un ar spēles elementiem mācīties diferencēt skaņas, mācīties burtus.

Valodas taka sastāv no septiņiem patstāvīgi vai pieauguša cilvēka vadībā veicamiem uzdevumiem. Takas sākumā ir norāde ar nosaukumu un pirms katra uzdevuma ir izlasāmi uzdevuma noteikumi.

Aicinām izmantot!

Gulbenes novada pašvaldība