Drukāt

Ogres tehnikumā profesionālo izglītību iegūst ne tikai jaunieši ar iegūtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, bet arī pieaugušie. Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā pieaugušie regulāri izmanto iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes TR3 vai TR1 traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī piesakās uz praktiskās braukšanas eksāmenu traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšanai, tāpat notiek citas ar profesionālo izglītību saistītas aktivitātes.

Jau no 2019.gada Ogres tehnikumam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Gulbenes novada pašvaldību un Rankas pagasta pārvaldi – kopā risinām gan ar profesionālās izglītības ieguves nodrošināšanu saistītus jautājumu, gan saimnieciskus jautājumus.

 Tā šogad Rankā jau otro reizi Ogres tehnikuma pieaugušie izglītojamie, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības programmu “Dārzu un parku kopšana” (profesionālā kvalifikācija – kokkopis (arborists)) divas dienas kopa kokus – izzāģēja bīstamos zarus un veidoja koku vainagus Rankā, darba procesā arī nostiprināja prasmes atbilstoši visām prasībām un droši uzkāpt kokā, pareizi nozāģēt zaru lielā augstumā. Šo interesanto, bet arī bīstamo profesiju katru gadu apgūst ap 20 izglītojamajiem. Darbs nav viegls, bet darba rezultāts ir baudāms – gan skaisti sakopti koku vainagi, gan izveidota droša vide apkārtējiem.

Ogres tehnikumam ir gandarījums, ka profesionālā izglītība nodrošina augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, kā arī dod iespēju jau mācību procesā sadarbībā ar partneriem paveikt labus darbus dabas un vides sakopšanā, tāpēc Ogres tehnikums Rankā arī šogad uzņem jauniešus ar pamatizglītību vairākās izglītības programmās – “Mašīnzinības” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju spēkratu mehāniķis, “Meža darbi un tehnika” ar profesionālo kvalifikāciju meža mašīnu operators, “Kokizstrādājumu izgatavošana” ar profesionālo kvalifikāciju būvizstrādājumu galdnieks, kā arī plānojam, ka ar septembri mācības varētu uzsākt arī nākamie pavāri. (sīkāka informācija www.ovt.lv)

Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā ar Gulbenes novada pašvaldības atbalstu attīstās – ar nākamo gadu jau varēsim vairāk pievērsties ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītu programmu īstenošanai, jo jau šo mācību gadu iesāksim ar lielām interneta izmantošanas iespējām – tiks ievilkts optiskais kabelis, pakāpeniski tiks atjaunotas telpas un iegādātas mācību procesam nepieciešamas iekārtas un aprīkojums.

Lai izglītības process  un darbi varētu notikt, ir jānoorganizē gan dokumentācijas sagatavošana, gan dažādi priekšdarbi – par atbalstu un sadarbību Ogres tehnikums izsaka pateicību Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim,  īpašs paldies Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājam Kristapam Daukstam, ainavu arhitektei – Laimai Šmitei-Ūdrei par atbalstu un operatīvu ar koku kopšanu saistītu jautājumu sakārtošanu, kā arī Rankas pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Jansonam par palīdzību darbu organizēšanā.

Mums visiem ir kopīgi mērķi – nodrošināt iespēju mūža garumā iegūt profesionālo izglītību tuvāk dzīves vietai, veicināt apkārtējās vides sakopšanu un nepārtraukti virzīties uz attīstību.

Ogres tehnikuma direktores vietniece L.Ozoliņa