Gerbonis mazsPlānojot darbu jaunajā mācību gadā, vadāmies no informācijas, ko sniedz Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Šobrīd IZM ir publiskojusi četrus pamatprincipus jaunā mācību gada uzsākšanai klātienē:

  1. Klātienes izglītības princips – mācību process izglītības iestādēs tiek organizēts klātienē, neatkarīgi no kumulatīvā rādītāja.
  2. Drošas izglītības iestādes princips – ja konkrētajā izglītības iestādē situācija ir labvēlīga, klātienes mācības ir iespējams īstenot arī tad, ja reģionā ir augsts un ļoti augsts epidemioloģiskais risks.
  3. Vakcinācijas efektivitātes princips – izglītības iestāžu darbinieki, kuri ir vakcinējušies, strādā klātienē. Arī klases, ar kurām strādā vakcinēti pedagogi, mācās klātienē, neatkarīgi no kumulatīvā rādītāja reģionā un valstī.
  4. Izglītības iestādes dibinātāja/vadītāja patstāvības princips – izglītības iestādes dibinātājs/vadītājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz izglītības procesa norisi – par klašu grupu rotācijas principa ieviešanu, mācību sākuma un beigu laikiem un to elastīgu maiņu, telpu vēdināšanas protokolu izstrādi, kombinēta mācību modeļa izvēli, izglītības īstenošanas ārtelpās u.c.

Mēs ceram, ka šie principi tiks īstenoti nākamā mācību gada laikā, un netiks atkal izsludināta ārkārtas situācija valstī, kas nosaka, ka, neskatoties uz kumulatīvajiem rādītājiem reģionā, visās izglītības iestādēs mācību process jāorganizē attālināti.

Jau pagājušajā gadā katra izglītības iestāde izstrādāja kārtību mācību procesa organizēšanai, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Plānojot jauno mācību gadu, sagatavotajā kārtībā ir nepieciešams veikt korekcijas, ja tādas vajadzīgas.

Ir veikta Gulbenes novada izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku aptauja par vakcinēšanos pret Covid–19. 75% pedagogu un darbinieku ir pārslimojuši vai vakcinējušies pret Covid–19, 10% - plāno vakcinēties pret Covid–19, 15% - nav pārslimojuši un neplāno vakcinēties pret Covid–19. Paldies pedagogiem un darbiniekiem, kuri ir vakcinējušies vai plāno tuvākajā laikā vakcinēties pret Covid–19, tas ir liels solis tuvāk tam, lai mācību process atkal varētu notikt klātienē. Dati par iepriekšējo periodu gan liecina, ka vairākkārt dibinātājam bija jānosaka grupiņu slēgšana pirmsskolas izglītības iestādēs, jo inficējies bija bērns. Tas liek domāt, ka atbildība par to, vai mēs saviem bērniem spēsim nodrošināt mācības klātienē, ir jāuzņemas mums visiem, jo vairāk mēs visi rīkosim tā, lai ierobežotu Covid–19 izplatību, jo lielāka iespējamība, ka izglītības process noritēs mums ierastā un ļoti gaidītā formā.

Edīte Kanaviņa,
Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja