27. novembrī Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē ”Auseklītis” risinās konference “Dabas vides estētika pirmsskolā”, kurā piedalās pirmskolas iestāžu darbinieki no 20 Latvijas novadiem.

Tā kā “Auseklīša” pedagogi ir veiksmīgi apguvuši kursu programmas “Krāsaino smilšu spēles”, “Darbs ar siltajām smiltīm. Pamata līmenis”, ”Gadalaiku cikls”, kas tiek integrētas bērnudārza ikdienas darbā, tad šī ir tā reize, kad dalīties ar pieredzi.

Konferences laikā tās dalībnieki uzzinās par dabas vides estētikas metožu pielietošanu dažāda vecuma bērnu nodarbībās, vērojot praktiskās nodarbības, skatīs prezentācijas par dabas vides estētikas metožu integrēšanu bērnu izglītošanas procesā. Tāpat skolotāji dalīsies pieredzē par kursu “Gadalaiku cikls” apgūto zināšanu pielietojumu.

Dienas noslēgumā ciemiņi varēs aplūkot gan bērnudārza darbinieku, gan bērnu vecāku rokdarbus.

Konferenci organizē Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde ”Auseklītis”, biedrība “Mēs Auseklītim”.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste