2020.gada 16. novembrī Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” uzsāka realizēt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu “Bites un brieži gaisu maisa”. Projekta laikā bērnudārzā strādāja brīvprātīgie - Aleksandra no Serbijas (7 mēnešus) un Frančesko no Itālijas (6 mēnešus).

Aleksandrai ļoti svarīga bija ekoloģijas un dabas aizsardzības tēma. Pēc jaunietes iniciatīvas bērni veidojuši dažāda tipa putnu barotavas no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem, tika radīti 25 putnu būri, Aleksandra ar prieku ikdienā izmantojusi dabas materiālus un otrreizēji izmantojamos materiālus, mācoties pīt grozus no avīžu “klūgām” un gatavojot krāsainās smiltis. Uzzinot par puzuru tradīciju Latvijā, meitene šo prasmi apguva youtube.com kanālā un vadīja radošās darbnīcas bērniem. Jauniete ļoti interesējās par rokdarbiem. Grupiņu audzinātājas viņai mācīja šūt, adīt zeķes un tamborēt. Laba iespēja šajā jomā bija, mācoties aust paklāju no dabas materiāliem Tautas lietišķās mākslas studijas “Sagša” pieaugušo neformālās izglītības programmas “Māsa pļava” ietvaros.

Papildus vides izglītības aktivitātēm Frančesko sirdslieta un aizraušanās bija mūzika. Puisis spēlēja ukuleli dažādos “Auseklīša” pasākumos, arī skolotāju sapulcēs Zoom platformā, vadīja ritma nodarbības grupiņās. Tā kā viņš pats ir mācījies spāņu, angļu un krievu valodas, viņam ļoti svarīgs bija lingvistiskais aspekts, bērniem vadot angļu valodas nodarbības.

Abi jaunieši aktīvi iesaistījušies dārza darbos - stādījuši, laistījuši, ravējuši, kopuši bērnudārza teritoriju, rūpējušies par pagājušajā gadā izveidoto upeņu dārzu. Aleksandra piepildījusi savu sapni - Vecgulbenes muižas parkā izveidojusi savu puķu dobi, kā arī bērnudārza teritorijā - dažādu ārstniecisko augu un tēju dārzu. Savukārt Frančesko sadarbībā ar vietējo kokapstrādes meistaru Arvi Rubeni radījis kukaiņu māju. Lai gan jaunieši jau katrs ir atgriezušies savā dzimtenē, viņu idejas turpinās dzīvot bērnudārzā un Gulbenes pilsētā, aicinot domāt bērnus un pilsētniekus par zaļāku, dabiskāku un sakoptāku vidi sev apkārt.

Projekts "Bites un brieži gaisu maisa" tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

briezi

Ilze Vanaga,
projektu asistente
Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”