ps01 25. novembrī Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādē notika novada pirmsskolu un skolu pedagogu tikšanās, uz kuru bija ieradušās skolotājas no 13 izglītības iestādēm. 6-gadīgo bērnu (sagatavošanas grupu) un nākamā mācību gada 1. klašu skolotājas diskutēja par nemainīgi aktuālu jautājumu – bērnu sagatavošanu skolas gaitu uzsākšanai.

Tika pārrunātas vairākas darbības jomas, kas ir ļoti nozīmīgas bērnam šajā nebūt ne vienkāršajā pārejas posmā no vienas izglītības pakāpes uz nākamo – sociālās un sadzīves prasmes, klausīšanās un uzmanības noturības nostiprināšana, valodas un matemātikas pamatzināšanu apgūšana. Skolotājas sprieda, kā strādāt ar īpaši spējīgiem audzēkņiem un tiem bērniem, kuriem vērojamas dažādas mācīšanās grūtības.

Skolotājas tika iepazīstinātas ar šī mācību gada 1. klašu skolotāju vērtējumiem un ieteikumiem par to, kam nepieciešams pievērst vēl lielāku uzmanību, kā arī dalījās idejās, kā sekmīgāk bērnus un arī viņu vecākus iepazīstināt ar reālo skolas ikdienu.

Ceru, ka šī tikšanās radīja pārliecību, cik svarīgi regulāri satikties divu izglītības pakāpju pedagogiem, un deva ierosmi jau daudz konkrētākai turpmākajai sadarbībai.

Gulbenes novada Pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Inita Artistova