Foto

Gulbenes novada skolu 5-7.klašu skolēni 30.novembrī tika aicināti kopā svinēt Sudrabu Edžus 155. dzimšanas dienu. Pasākums tika organizēts kā šovs “Es mīlu tevi, skola!” Svētkus atbalstīja 10 novada skolas, kopā 49 audzēkņi, prieks, ka kopā ar mums bija arī zinātkārie Sveķu internātskolas bērni. Skolēniem gan bija jāatpazīst novada skolas, gan jāatmin ar skolu saistīti vecvārdi un jaunvārdi, gan jānodzied pēc melodijas skolas dziesmas, gan jāatpazīst filmu un multfilmu autori, gan jāizveido skulptūra, kur pazīstamie literārie tēli ir nonākuši mūsdienu skolā. Skolēniem bija iespēja pilnveidot savas sadarbības prasmes, jo komandas veidoja jauktas skolu grupas, uzstāšanos publikas priekšā, runāšanu mikrofonā, aktiermākslu. Mājās bērni aizbrauca ar kāda cita novada bērna dāvināto noformēto akmeni un pozitīviem iespaidiem. Īpaši ar savu erudīciju izcēlās Gulbenes vidusskolas audzēkne Keita Birzniece, bet prieks par ikvienu bērnu, kurš piedalījās šai pasākumā.

Latviešu valodas MA šis jau bija piektais tradicionālais pasākums 5.-7.kl. skolēniem.

Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja Inga Kadile