Tirzas pamatskolā noslēdzies Erasmus+ programmas projekts “Zudušo vietu meklējumi”. Divi gadi aizvadīti aizraujošās aktivitātēs kopā ar projekta partneriem no Čehijas un Lietuvas. Izpētītas vēsturiskas vietas Tirzas, Druvienas, Galgauskas un Daukstu pagastos, skolēni kopīgi ar Čehijas un Lietuvas skolām zīmējuši zudušās vietas un izveidojuši kalendāru ar vēsturisko objektu aprakstiem. Paveiktais prezentēts  piecās videokonferencēs.

ceturtas klases skoleni izmegina izzinas taku

Sadarbībā ar Tirzas pagasta novadpētniecības krātuvi izveidota izziņas taka Tirzas centrā “Pastaiga Tirzas Lejā”.  Skolēnu grupa vasarā tikās radošajās darbnīcās, plānoja un izstaigāja takas maršrutu, intervēja vietējos iedzīvotājus un apkopoja informāciju par sešiem objektiem Tirzas centrā. Aktīvie bērni iesaistījās arī Tirzas baznīcas apkārtnes sakopšanā, palīdzot novākt vētrā nolauzto koku zarus. Šobrīd katrā objektā izvietotas plāksnītes ar QR kodiem, kurus noskenējot ar savu viedierīci, var izlasīt informāciju par objektu.  Izveidots  buklets, kurā ir takas karte un objektu atrašanās vietu koordinātas. Izziņas takā var doties arī dažādu mācību priekšmetu stundās. Pavisam nesen  4. klases skolēni  latviešu valodas stundā izstaigāja takas maršrutu un izzināja vietvārdus.

erasmus

Iveta Ziepniece,

Tirzas pamatskolas projektu asistente

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts Nr 2019-1-CZ01-KA229-061213_3 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo autora: Tirzas pamatskolas uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamu izlietojumu.