Divās skolās - Lizuma vidusskolā un Gulbīša pamatskolā - noslēdzies projekts "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana skolā"

Lizuma vidusskolā pirmajā semestrī tika realizēts Projekts „ Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Gulbenes novada Lizuma vidusskolā un Gulbīša pamatskolā”, ko atbalstīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).

Jau augustā skolotāja I.Sebre un četras meitenes – Liene Kauķe, Evelīna Ševcova, Kitija Tomiņa un Viviāna Ribakova – Roledere piedalījās Valmierā apmācībās un izstrādāja projekta ideju savai skolai – izveidot skolēniem brīvā laika pavadīšanas telpu.

Nozīmīgākās problēmas, kas tiktu risinātas ar aktivitāšu palīdzību būtu sekojošas – sekmētu skolēnu savstarpējo komunikāciju, skolēnu brīvā laika pavadīšanas ieradumus un iemaņas, iedrošinātu skolēnus būt radošiem un neordināriem.

Oktobrī attālināto mācību laikā  skolēni iesūtīja savas idejas telpas vizuālajam noformējumam. Tikmēr skolas saimnieks veica telpas apdares darbus, lai skolēni varētu tālāk realizēt projekta idejas. Pāris nedēļu laikā tika izveidots sienas zīmējums, ko radīja daudzas skolas jaunās mākslinieces un vizuālās mākslas skolotāja Gunita Gicuka.

Paralēli tam, mājturības kabinetā tapa sēdēšanai paredzētie pufi – mazliet citādā izpildījumā. Skolēni grieza, mērīja porolonu, audumu, šuva, piemērīja riepām. Paldies mājturības skolotājai Daigai Bleikšai par radošu pieeju šim darbam un skolotājam Gunāram Babrim un puišiem par sagatavoto darbu kopā nostiprināšanu. Nu telpā ir krāsaini, interesanti sēžamie.

Projektā viena no aktivitātēm klašu kolektīviem bija kopīga spēļu pagatavošana jaunizveidotajai telpai. Katrs varēja izvēlēties, ko grib gatavot. Rezultātā ir Mēmais šovs, Loto, Tvisters, Atmiņas spēle, Dārgumu mistērija un 5.klases pašu skolēnu izdomāta spēle. Aizrautīgu stundu decembrī aizvadīja katra klase, kad tika organizēts Mēmā šova turnīrs ar jaunizveidotajām spēlēm. Nemaz nebija tik viegli parādīt dažus pašu izdomātos vārdus. Katrā klasē tika noteikti arī radošākie vārdu parādītāji un atminētāji.

13. decembrī svinīgi ar lentas griešanu atklājām ar projekta atbalstu un skolēnu kopīgu darbošanos izveidoto brīvā laika pavadīšanas telpu. Paldies no skolas direktores Ineses Dambes un projekta koordinatores skolā Ingas Sebres visiem, kas bija iesaistījušies darbā, lai iecerētais taptu realizēts.

Projekta aktivitātes norisinājās arī Gulbīša pamatskolā. Darbošanās projektā sākās ar Skolēnu pašpārvaldes meiteņu  prezentāciju skolasbiedriem „ Emocijas” un emociju gleznas „ PIRMS”  zīmēšanu, kurā skolēni attēloja savas sajūtas, emocijas. 1. – 6. klases skolēni savas sajūtas attēloja, zīmējot to, ko paši tajā brīdī gribēja. 7. - 9. klases skolēni zīmējumos savas emocijas attēloja, izmantojot ģeometriskās figūras dažādās krāsās pēc savas izvēles. Sociālo zinību stundā pēc zīmējumā attēlotā, nezinot tā autoru, skolēni analizēja, kā skolasbiedrs juties, zīmējot savu darbu. Interesanti bija tas, ka klasesbiedru izteiktās domas  pārsvarā sakrita ar autoru.

Tālākajā projekta gaitā tika īstenotas dažādas radošas, izzinošas aktivitātes. „Saliedēšanās, pašizziņas metodes” Gulbenes novada Jauniešu centra „ Bāze” darbinieces vadītā aktivitāte skolēniem. 1.- 6. klasei  - dažādas skolēnu saliedēšanas, savstarpējas sadarbošanās un fiziskas aktivitātes, 7. - 9. klasei – dotās situācijas analīze, darbojoties jauktās klašu grupās, saliedēšanas, savstarpējas sadarbošanās un fiziskas aktivitātes.

                Skolēnu atziņa - šī aktivitāte bija lielisks skolēnu saliedēšanas pasākums visās klašu grupās, kas lika sajust un labāk izprast vienam otru.

                Aktivitātes „ Veselīgs uzturs - augļi, dārzeņi”  sākumā tiešsaistē notika uztura speciālistes Beatrises Upenieces lekcija/ stāstījums. Pēc lekcijas -  skolēnu praktiska darbošanās pa klasēm. Skolēni noskaidroja, kas ir smūtijs, kā to gatavo, veidoja savas receptes, gatavoja un degustēja dažādus augļu smūtijus.

Skolēnu atziņa par aktivitāti - kopā darbošanās  sekmēja klašu kolektīvu saliedētību, sadarbību.

Aktivitāti „ Kopīga filmas skatīšanās un diskusija par redzēto” organizēja skolēnu pašpārvaldes meitenes, izvēloties filmas atbilstoši vecumposmiem. 1. - 3. klases skolēni skatījās multfilmu “Ābolu maiss” Filma izvēle - stāsts par draudzību, savstarpējām attiecībām, izpalīdzību.

4., 5. klasei -  filma “ Katrīna”. Filmas izvēle – ņirgāšanās par citiem vienaudžiem skolas vidē. Diskusijā pēc filmas, skolēni runāja par to, kā justos “ tu”, ja par tevi ņirgātos, kā “ tu” rīkotos, „tavas” sajūtas, emocijas.

7. - 9. klasei filma “ Leigh –Anne: Race, Pop&Power” . Filmas izvēle – jaunieša sajūtas, ja to aizvaino, apkauno un/vai sāpina cits cilvēks, rasisms.

Ļoti vērtīga un pamācoša 7. – 9. klases skolēniem bija tiešsaistes nodarbība    „Kā sekmēt savu motivāciju un labsajūtas paaugstināšanos”, ko vadīja RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas ārsts – psihoterapeits  Ernests Pūliņš-Cinis. 

Skolēnu atziņas: lekcijas laikā iegūtas daudz un vērtīgas zināšanas, padomi; lektora teiktais lika padomāt par sevi; uzzināju  daudz jaunu faktu un lietu, kā kontrolēt savas emocijas, kā paust savas emocijas.

         Saruna ar skolas absolventi Daigu Kalinku izvērtās patiešām sirsnīga un skolēnus iedvesmojoša. Daigas stāstījums par saviem hobijiem: dzejas rakstīšanu, gleznošanu, dekupāžu  un kā nodarbojoties ar sev patīkamām lietām var uzlabot savu labsajūtu, ieinteresēja ikvienu klausītāju.

Skolēnu atziņas: tikšanās bija ļoti jauka un patiesi sirsnīga; ļoti uzrunāja dažādie mākslas veidi, kuros var izpausties un aizmirst slikto; vienmēr vajag būt pozitīvam, nevajag būt bēdīgam, ja vari būt laimīgs, darot sev patīkamas lietas.

Projekts noslēdzās ar sajūtu gleznas „ PĒC”  gleznošanu, saprotot kā katrs jūtas pēc visu nodarbību cikla.

Skolēnu atziņas: gleznošanas process bija relaksējošs; zīmējot domāju par to, kā jūtos, kas vēl jāizdara, lai justos vēl labāk.

 Projektā „Labbūtības ceļakarte”  īstenotās aktivitātes deva iespēju skolēniem komunicēt ar citiem skolasbiedriem klātienē, socializēties, saliedēties, sajusties līdzatbildīgam par notiekošo, piederīgam klases un skolas kolektīvam, darboties komandā. Liela daļa 7.- 9. klašu skolēnu guvuši jaunas zināšanas, kā labāk izprast sevi, savas un citu emocijas, kā kontrolēt sevi, saņemt sevi „grožos”.

 Skolas „Labbūtības ceļakarte” aktivitātes plānoja skolēnu pašpārvaldes pārstāves Stella Anastasija Zviedre, Aleksa Pauļa, Evelīna Pētersone, Evelīna Andrejeva, skolotājas Laimas Jaunzemas vadībā.

Projekts „ Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notika Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.

JSPAjaunatnes lietas

Inga Sebre, Sarmīte Puriņa