Mums ir ar ko lepoties! Izglītība Jaungulbenes pagastā: par sevi stāsta PII “Pienenīte”, Gulbīša un Sveķu pamatskola: sportošana, apkārtējās vides izmantošana dažādām aktivitātēm un mācībām svaigā gaisā, psihoemocionālās labbūtības veicināšana, motivācijas paaugstināšana Covid pandēmijas apstākļos