jaung01

Jau 2014./2015. gadā Jaungulbenes pagastā tika realizēts Gulbenes novada domes finansētais pieaugušo neformālās izglītības projekts “Jaunas zināšanas – augstāka dzīves kvalitāte”. Izvēloties tēmas šī gada programmai “Plašākas zināšanas – lielākas iespējas”, galvenokārt vadījāmies pēc iepriekšējā gada dalībnieku izteiktajām vēlmēm un priekšlikumiem.

Programmas “Plašākas zināšanas – lielākas iespējas” ietvaros 40 interesenti no Jaungulbenes, Līgo, Daukstu un Stradu pagastiem apguva 4 tēmas.

1.            Tekstilmateriāla pielietošana dekoratīvo ziedu izgatavošanai.

2.            Uzņēmējpratības un mājražošanas zināšanu papildināšana apgūstot praktisko pieredzi.

3.            Zāļu tēju vākšana un pagatavošana no dabas produktiem.

4.            Krāsu nozīme cilvēka dzīvē.

jaung03 Pēc nodarbībām programmas dalībnieki atzina, ka apmācību semināri un praktiskās nodarbības bija interesantas, izglītojošas un viņi labprāt turpinātu uzsāktās apmācības arī nākamgad

Sakām paldies par finansiālu atbalstu Jaungulbenes pagasta pārvaldei, Līgo pagasta pārvaldei, kā arī Jaungulbenes bibliotēkas darbiniecēm par sadarbību programmas realizācijas gaitā un visiem programmas dalībniekiem.

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Plašākas zināšanas – lielākas iespējas” realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 499,58 EUR. Finansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Velta Āboliņa